TAILIEUCHUNG - Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN

Microsoft Office Word là phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng đang chiếm số lượng người dùng đa số trên toàn cầu vì tính dễ sử dụng và chuyên nghiệp . Nội dung: Bước đầu làm quen với Microsoft Office Word, Thiết đặt các thông số cơ bản cho môi trường soạn thảo, Vấn đề gõ tiếng Việt trong văn bản. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KÊ HOẠCH BÀI GIẢNG ị Phân bổ thời gian 2T LT 1T TH 1T X Slide bài giáng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình srJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2 GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4 KỸ THUẠT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5 BẢO MậT và in ấn văn bản Bài 6 GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8 ĐỒ THỊ Và in ấn bảng Tính Bài 9 TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KÊ TRÌNH CHIẾU Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC liăãil stJäce 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 1 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Microsoft Office Word là phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng đang chiếm sõ lượng người dùng đa sõ trên toàn cầu vì tính dễ sử dụng và chuyên nghiệp . 4- Bước đâu làm quen với Microsoft Office Word 4- Thiết đặt các thông số cơ bán cho môi trường soạn tháo 4- Vấn đề gõ tiếng Việt trong văn bán srJàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Làm quen với môi trường và các chức năng soạn tháo cơ bán của Microsoft Office 2003 Hiểu về cách cài đặt phông chữ cách sử dụng phân mềm gõ tiếng Việt 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BƯỚC ĐÂU LÀM QUEN VỚI MS-WORD 2003 Khám phá MS-Word qua những thao tác đầu tiên rất đơn giản dễ làm dễ nhổ TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Hiểu cách sử dụng khắc phục một sõ loi cơ bản trong quá trình sử dụng ứng dụng Microsoft Office Word nói chung và Microsoft Office WOrd 2003 nói riêng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
459    4    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN