TAILIEUCHUNG - 6 yếu tố cần thiết để xây dựng nhóm làm việc

Những ưu điểm không thể phủ nhận được của làm việc theo nhóm đã khiến hầu hết các tổ chức thương mại hiện nay đều nỗ lực để xây dựng cho mình các nhóm làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được yêu cầu đó, họ cần phải lựa chọn thành viên để tạo dựng nên nhóm làm việc một cách chính xác dựa trên sự tự nguyện của từng cá nhân và dựa trên yêu cầu thực tế của từng nhóm. Chỉ khi nhóm làm việc có được các thành viên phù hợp, nó mới phát huy được hết. | 6 yếu tố cần thiết để xây dựng nhóm làm việc Những ưu điểm không thể phủ nhận được của làm việc theo nhóm đã khiến hầu hết các tổ chức thương mại hiện nay đều nỗ lực để xây dựng cho mình các nhóm làm việc hiệu quả. Tuy nhiên để đạt được yêu cầu đó họ cần phải lựa chọn thành viên để tạo dựng nên nhóm làm việc một cách chính xác dựa trên sự tự nguyện của từng cá nhân và dựa trên yêu cầu thực tế của từng nhóm. Chỉ khi nhóm làm việc có được các thành viên phù hợp nó mới phát huy được hết các ưu điểm cần có như cải thiện chất lượng công việc năng lực thực hiện công việc cao hơn chi phí thấp hơn và tăng doanh thu. Dưới đây là 6 yếu tố mà các tổ chức cần xem xét khi xây dựng các nhóm làm việc 1. Tất cả các thành viên phải tự nguyện hoạt động theo trách nhiệm chung và cùng hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu của nhóm đã đề ra. 2. Từng thành viên phải hiêu rõ được vai trò và trách nhiệm của họ trong nhóm làm việc đồng thời cũng hiêu được họ cần phải đóng góp những kỹ năng kiến thức và năng lực cá nhân nào đê đạt được thành công cho nhóm. 3. Tất cả các thành viên phải đạt được sự đồng thuận về phương pháp thực hiện công việc bằng cách cùng nhau xem xét và đặt ra các quy định về quản lý chung cho các thành viên. 4. Từng thành viên cần cam kết sẽ thực hiện theo kế hoạch và hòan thành những công việc cần ưu tiên của nhóm trong đó bao gồm cả việc tham .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
1    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN