TAILIEUCHUNG - 5 bí quyết nâng cao khả năng giao tiếp

Theo nghiên cứu của một số chuyên gia nước ngoài gần đây cho thấy, các nhà quản lý thường mất 50-80% quỹ thời gian của mình cho các cuộc giao tiếp dưới nhiều hình thức. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi giao tiếp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thiếu giao tiếp hay giao tiếp không hiệu quả dẫn đến tình trạng quản lý kinh doanh yếu kém, không hiểu khách hàng, không nắm bắt được những nhu cầu, thị hiếu và xu hướng của thị trường, kém sự. | 5 bí quyết nâng cao khả năng giao tiếp Theo nghiên cứu của một số chuyên gia nước ngoài gần đây cho thấy các nhà quản lý thường mất 50-80 quỹ thời gian của mình cho các cuộc giao tiếp dưới nhiều hình thức. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi giao tiếp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thiếu giao tiếp hay giao tiếp không hiệu quả dẫn đến tình trạng quản lý kinh doanh yếu kém không hiểu khách hàng không nắm bắt được những nhu cầu thị hiếu và xu hướng của thị trường kém sự phối hợp trong hoạt động. dẫn đến kết quả cuối cùng là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thấp. Để giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp đạt hiệu quả đòi hỏi phải hội đủ 3 yếu tố. Trước hết tất cả mọi người tham gia đều phải có những kỹ năng phù hợp và biết cách giao tiếp tốt. Để đạt được điều này phải đảm bảo rằng bạn và nhân viên trong doanh nghiệp có được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để giao tiếp có hiệu quả. Bên cạnh đó để giao tiếp trong doanh nghiệp đạt hiệu quả đòi hỏi phải có môi trường hỗ trợ. Môi trường đó là lòng tin sự cởi mở việc chia sẻ trách nhiệm. Nếu thiếu môi trường này thì mọi kỹ năng đều trở nên vô nghĩa. Trong môi trường đó bạn cần đóng vai trò nòng cốt để làm sao tạo ra bầu không khí thoải mái và cởi mở. Để giao tiếp có hiệu quả còn đòi hỏi phải luôn tập trung chú ý. Nếu bạn quan tâm và luôn nỗ lực cải thiện giao tiếp thì nhân viên sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề được đề cập tới. Ngược lại nếu bạn xem nhẹ vấn đề xem nhẹ giao tiếp thì nhân viên cũng sẽ có phản ứng tương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    4    0    10-08-2020
16    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2