TAILIEUCHUNG - 850 TỪ TIẾNG ANH CƠ BẢN ( SƯU TẦM)

Sau đây là danh sách 850 từ tiếng Anh cơ bản, đây là những từ vựng tối thiểu để có thể diễn đạt được ý muốn của mình. Người mới học tiếng Anh nên nắm vững, sử dụng nó thật thành thạo, coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. | 850 TỪ TIẾNG ANH CƠ BẢN SƯU TẦM Sau đây là danh sách 850 từ tiếng Anh cơ bản đây là những từ vựng tối thiểu để có thể diễn đạt được ý muốn của mình. Người mới học tiếng Anh nên nắm vững sử dụng nó thật thành thạo coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. Muốn tự học nhanh hay dạy ai nhanh để sử dụng khi đi công tác ở nước ngoài gấp thiết nghĩ cũng nên nắm được 850 từ tiếng Anh này cần cố gắng phát âm cho đúng nhất là trọng âm . Theo kinh nghiệm của tôi thì trước khi học vào những vấn đề chi tiết thì trước tiên phải có cái nhìn tổng thể. Nghĩa là về sơ bộ 850 từ đó là gì thuộc những loại từ gì động từ danh từ tính từ trạng từ. A. OPERATIONS - 100 words 100 từ về thao tác hành động. Trong đó có 18 động từ và 20 giới từ trạng từ. come get give go keep let make put seem take be do have say see send may will about across after against among at before between by down from in off on over through to under up with as for of till than a the all any every little much no other some such that this I he you who and because but or if though while how when where why again ever far forward here near now out still then there together well almost enough even not only quite so very tomorrow yesterday north south east west please yes . B. THINGS I. 400 General words 400 từ có tính chất chung account act addition adjustment advertisement agreement air amount amusement animal answer apparatus approval argument art attack attempt attention attraction authority back balance base behavior belief birth bit bite blood blow body brass bread breath brother building burn burst business butter canvas care cause chalk chance change cloth coal color comfort committee company comparison competition condition connection control cook copper copy cork cotton cough country cover crack credit crime crush cry current curve damage danger daughter day death debt decision degree design desire destruction detail development digestion direction discovery discussion disease disgust distance .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    7    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
41    4    0    11-08-2020
60    5    0    11-08-2020
117    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN