TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn sử dụng tính năng Library mới trong Windows 7

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức làm việc và quản lý tính năng Libraries trong Windows 7. | Hướng dẫn sử dụng tính năng Library mới trong Windows 7 Nguồn Eric Geier Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức làm việc và quản lý tính năng Libraries trong Windows 7. Một trong những tính năng mới của Microsoft trong Windows 7 - hệ điều hành được dự định phát hành vào cuối năm nay - có tên gọi Libraries Thư viện . Điểm mới trong tính năng này là nó cho phép bạn tìm kiếm xem và các tài liệu file ảnh file nhạc và video của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thêm vào đó Libraries còn có hỗ trợ thêm một số tính năng trong việc chia sẻ trên mạng. Ngoài việc có thể chia sẻ các thư mục riêng như khi thực hiện trong các phát hành Windows trước trong tính năng mới này bạn còn có thể chia sẻ toàn bộ Library. Tìm hiểu về các Thư viện của Windows 7 Có thể nói rằng Libraries là các thư mục ảo. Bạn có thể thêm các thư mục vào Libraries sau đó có thể xem và truy cập các nội dung của mỗi một thư mục được bổ sung từ cửa sổ của Library. Cần biết rằng bản thân một Library không chứa các file vì chúng không phải là các thư mục thực sự tuy nhiên chúng sẽ cung cấp một cách thức truy cập one-stop đến bộ các thư mục đó. Xem trong hình 1 để biết thêm về Documents Library mặc định. Hình 1 Documents Library mặc định Đây là một số cách bạn có thể sử dụng Libraries Thêm thư mục được lưu rải rác trong các ổ đĩa cứng vào Libraries. Cho ví dụ nếu có một ổ đĩa cứng chuyên để chứa các file nhạc bạn có thể add nó vào Music Library. Một ví dụ khác nếu có các thư mục trên desktop bạn cũng có thể add chúng vào các thư viện thích hợp. Tạo các thư việc cho riêng bạn. Bạn có thể tạo một thư viện mới để chứa các thư mục có liên quan đến một chủ đề nào đó mà bạn dự định làm sau khi hoàn thành xong công việc bạn hoàn toàn có thể xóa thư viện đó đi. Thêm các location mạng các thư mục chia sẻ từ các máy tính khác vào các thư viện. Đây là một trường hợp sử dụng rất thuận tiện nếu bạn làm việc trên nhiều máy tính. Cho ví dụ thay vì phải duyệt qua tất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    6    0    11-08-2020
249    4    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
12    3    0    11-08-2020
10    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0