TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cấu hình BitLocker Phần 2

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về BitLocker từ quan điểm Active Directory và xem xét đến cấu hình TPM và BitLocker bằng Group Policy và cách thực hiện khôi phục khóa. | Hướng dẫn cấu hình BitLocker Phần 2 Nguồn Martin Kiaer Trong phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình BitLocker và một số vấn đề phức tạp cần phải biết trước khi bắt đầu sử dụng tính năng này. Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về BitLocker từ quan điểm Active Directory và xem xét đến cấu hình TPM và BitLocker bằng Group Policy và cách thực hiện khôi phục khóa. Những vấn đề còn tồn tại Chúng tôi cho rằng mình cần phải nói BitLocker trong môi trường Active Directory có thể sẽ là kịch bản được sử dụng nhiều nhất. Bằng việc sử dụng BitLocker trong môi trường Active Directory bạn có thể có được tất cả các tính năng bảo mật từ BitLocker kết hợp với tất cả các vấn đề về bảo mật khả năng có sẵn và khả năng mở rộng với Active Directory. Tuy nhiên trước khi bắt đầu bạn hãy quan tâm đến một số vấn đề vẫn còn tồn tại sau 1. Microsoft cho đến tận giờ phút này vẫn chưa phát hành BitLocker Deployment Kit của họ vì vậy chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các liên kết chính thức hoặc copy các kịch bản được sử dụng trong bài báo. 2. Một mặt nữa chúng tôi chưa thấy được hữu hình triển khai BitLocker chính thức sẽ sớm được phát hành nhưng các kịch bản mà chúng tôi đang sử dụng được cung cấp bởi Microsoft. Mặc dù vậy bạn cũng cần phải chú ý rằng các tên và số kịch bản được đưa ra trong bài này có thể sẽ thay đổi khi BitLocker Deployment Kit chính thức được phát hành. 3. Ngay sau khi Microsoft phát hành các kịch bản và bài viết khác nhau có để cập đến bên trong bài này thì bài sẽ được cập nhật với các liên kết tương ứng để phù hợp với tên file của nó. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào bài được cập nhật. Các điều kiện quyết định Trước khi bạn bắt đầu chúng ta hãy xem qua một số điều kiện cần phải thỏa mãn để cho phép bạn có thể kiểm soát BitLocker từ Active Directory. Bạn cần phải mở rộng lược đồ trong Active Directory Nếu bạn muốn kiểm soát thông tin khôi phục TPM từ Active Directory thì bạn cần thay đổi điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT