TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng mủ và dịch tiết

Các dạng Nhiễm trùng mủ và dịch tiết: nhiễm trùng da, viêm khớp nhiễm trùng, nhiễm trùng mô mềm, viêm xương tủy. Tác nhân gây Nhiễm trùng mủ và dịch tiết: nhiễm trùng da: tác nhân gây nhiễm trùng (Streptococci B; S. aureus; P. aeruginosa) | Pham Thai Bình QUY TRÌNH XỆT NGHIỆM VI SINH LÂM SANG NHIỆM TRUNG MU dịch tiệt Nhiêm trùng da Nhiêm trùng mô mem Các dạng nhiễm trùng mủ và dich tiễt Viêm xương tùy Viêm khơp nhiêm trùng 1 Tác nhân gây nhiễm trùng mủ dịch tiễt Nhiễm trùng mô mễm Tác nhân gây nhiễm trung o Streptococci b o S. aureus o Coliforms f o Vi khuân kỵ khí o M. tuberculosis o P. multocida vễt cán đô t cUá đông vát côn trung J. Keith Struthers 2003 Clinical Bacteriology Manson publishing 2 Tác nhân gây nhiễm trùng mủ dịch tiễt Tác nhân gây nhiễm trùng o o o Streptococci ß Staphylococc Ặ S. pneumoniae o Viridans streptococci - o Coliforms o Pseudomonas o N. meningitidis o N. gonorrhoeae Tác nhân gây nhiễm trùng mù dịch tiễt Viễm xương tùy Tác nhân gây nhiễm trung o S. aureus o Streptococci ß o S. pneumoniae o Viridans streptococci o Coliforms o S. typh J. Kễith Struthers 2003 Clinical Bacteriology Manson publishing

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT