TAILIEUCHUNG - Kỹ năng thương lượng lương bổng Bí mật thứ 2 và 3 về lương

Việc thương lượng này sẽ chẳng bao giờ diễn ra nếu các ông chủ trong tất cả những buổi phỏng vấn tuyển dụng đều nói ngay từ đầu mức cao nhất họ có thể trả cho một vị trí. Một số người làm như vậy, như tôi đã đề cập ở trên và không có chuyện trao đổi qua lại về tiền nong. | Kỹ năng thương lượng lương bổng -Bí mật thứ 2 và 3 về lương bổng - Việc thương lượng này sẽ chẳng bao giờ diễn ra nếu các ông chủ trong tất cả những buổi phỏng vấn tuyển dụng đều nói ngay từ đầu mức cao nhất họ có thể trả cho một vị trí. Một số người làm như vậy như tôi đã đề cập ở trên và không có chuyện trao đổi qua lại về tiền nong. Bí mật thứ 2 trong thương thảo vê lương Mục đích của việc làm này là khám phá mức cao nhất mà người chủ vui lòng trả cho bạn. Việc thương lượng này sẽ chẳng bao giờ diễn ra nếu các ông chủ trong tất cả những buổi phỏng vấn tuyển dụng đều nói ngay từ đầu mức cao nhất họ có thể trả cho một vị trí. Một số người làm như vậy như tôi đã đề cập ở trên và không có chuyện trao đổi qua lại về tiền nong. Nhưng tất nhiên đa số không làm thế với hi vọng họ có thể trả cho bạn càng ít càng tốt. Việc này tạo ra một khoảng dao động. Và khoảng dao động này chính là bản chất của việc thương thảo về lương. Ví dụ nếu người ta muốn tuyển một người không quá 12 đồng giờ họ có thể đưa ra mức giá 8 đồng. Trong trường hợp này sẽ có sự cò cưa giữa 8 và 12. Thế thì tạo sao bạn không chuẩn bị cho việc thương lượng. Bởi vì khi khoảng này được đặt ra có nghĩa là bạn có quyền khám phá xem mức lương cao nhất là người ta có thể trả cho công việc này và cho bạn là bao nhiêu. Mục đích của người chủ là tiết kiệm tiền bỏ ra trong mức cho phép. Mục đích của bạn là mang về nhà cho cha mẹ hoặc bạn đời số tiền cao nhất cho sức lực mà mình bỏ ra. Chẳng có gì là sai trong mục đích của 2 bên. Điều đó chỉ có nghĩa rằng khi nhà tuyển dụng bắt đầu bằng con số thấp cuộc thương lượng diễn ra đúng cách và như được chờ đợi. Bí mật thứ 3 trong thương thảo về lương Trong quá trình thảo luận đừng bao giờ là người đầu tiên đưa ra một con số. Trong suốt quá trình phỏng vấn việc thương thảo về lương thường nằm ở giai đoạn cuối. Đó là lúc bạn muốn nhà tuyển dụng đưa ra một con số nếu có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN