TAILIEUCHUNG - Cách sử dụng thư mục Home như Desktop trong Ubuntu

Nếu sử dụng lâu ngày, desktop của bạn có thể trở thành một đống lộn xộn các file tạp nham. Tuy nhiên có một cách để giảm thiểu các file được lưu trong thư mục /home thay cho thư mục /home/Desktop là thiết lập thư mục /home như thư mục Desktop thực sự. Cách này rất hữu ích nếu bạn sử dụng một ổ đĩa lớn hơn với tư cách là một thư mục /home. | Cách sử dụng thư mục Home như Desktop trong Ubuntu Nguồn Quản trị mạng - Nếu sử dụng lâu ngày desktop của bạn có thể trở thành một đống lộn xộn các file tạp nham. Tuy nhiên có một cách để giảm thiểu các file được lưu trong thư mục home thay cho thư mục home Desktop là thiết lập thư mục home như thư mục Desktop thực sự. Cách này rất hữu ích nếu bạn sử dụng một ổ đĩa lớn hơn với tư cách là một thư mục home. Các bước thực hiện thao tác này như sau 1. Mở gconf-editor bằng cách nhấn Alt F2 trên bàn phím của bạn. Nhập gconf-editor vào trường nhập liệu được cung cấp và kích nút Run. 2. Từ panel bên trái bạn hãy chọn apps - nautilus - preferences. Trong cửa sổ phía bên phải hãy tích vào hộp kiểm có nhãn desktop_is_home_dir. Đóng gconf-editor. 3. Lưu các công việc của bạn và đăng xuất nhấn ctrl alt del . Đăng nhập trở lại khi đó Desktop của bạn sẽ trở thành thư mục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT