TAILIEUCHUNG - Trồng ổi cho năng suất cao

Để khai thác tiềm năng của cây ổi, nhiều nhà vườn ở Nam Bộ đã trồng ổi theo hướng tập trung chuyên canh trên diện rộng. Để thu được hiệu quả kinh tế cao họ đã áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc đốn, tỉa, tạo tán, bấm cây thường xuyên. | Trồng ổi cho năng suất cao Nguồn Để khai thác tiềm năng của cây ổi nhiều nhà vườn ở Nam Bộ đã trồng ổi theo hướng tập trung chuyên canh trên diện rộng. Để thu được hiệu quả kinh tế cao họ đã áp dụng nhiều biện pháp trong đó có việc đốn tỉa tạo tán bấm đọt. cho cây thường xuyên. Vườn ổi nhà bạn mới trồng được gần 4 năm mà có cây cao tới 3-4m có cành dài tới 2 m. chứng tỏ bạn đã không thực hiện biện pháp đốn tỉa. Muốn vườn ổi cho nhiều trái bạn phải cải tạo lại vườn theo cách sau Nếu vườn ổi nhà bạn đã trồng với khoảng cách 2 - 2 5m một cây thì cứ cách một cây bạn nên chặt bỏ một cây vì ở tuổi này cây cách cây khoảng 4 - 5m là vừa. Những cây còn lại vào đầu mùa mưa mỗi cây để lại một nhánh cấp 1 là những nhánh mọc trực tiếp từ chân chính ra số nhánh cấp 1 còn lại cưa bỏ phần ngọn chỉ để lại một đoạn dài khoảng 1m tính từ thân chính có thể dùng sơn bôi lên chỗ vết cắt để cây không bị mất nước và vết cắt không bị khô mục. Tiếp theo dùng cuốc xới đất sâu khoảng 5 - 7cm xới cách gốc khoảng 0 5m trở ra . Rải bón cho mỗi gốc 10 - 15kg phân hữu cơ mục 300g phân NPK loại 20-20-15 sau đó vét mương bồi lên trên một lớp bùn mỏng khi lớp bùn khô nứt thì tưới nước giữ ẩm thường xuyên để cây ra rễ và chồi mới. Khi chồi mới có 4 - 5 cặp lá thì cưa bỏ nốt nhánh cấp 1 đã chừa lại lúc đầu. Tỉa bỏ những chồi nhỏ yếu chỉ giữ lại mỗi nhánh cấp 1 4 - 5 chồi to khỏe và phân bố đều xung quanh. Bấm ngọn chỉ để lại mỗi chồi 3 - 4 cặp lá. Sau một thời gian ở nách cặp lá trên cùng sẽ mọc ra hai chồi mới bấm ngọn những chồi mới như đã làm ở trên chồi mới sẽ cho một cặp hoa sau này sẽ cho một cặp trái và một cặp chồi mới nữa. Tiếp tục như vậy sau một thời gian cây sẽ có một tán mới hình nấm. Trong quá trình chăm sóc phải thường xuyên tỉa bỏ những lá già cành tăm. ở bên trong tán để vườn ổi luôn thông thoáng giảm bớt sâu bệnh. Thường xuyên làm cỏ vệ sinh vườn ổi sạch sẽ. Mùa khô dùng cỏ rác rơm rạ lá khô. tủ xung quanh gốc tưới nước giữ ẩm thường xuyên cho cây để cây cho nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT