TAILIEUCHUNG - Trồng Bầu

vụ: - Có thể trồng quanh năm. vụ mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn mùa mưa. độ, khoảng cách: - Liếp rộng m, tim liếp này cách tim liếp kia 1m, liếp cao m (tuỳ theo mùa vụ và mực thuỷ cấp). | Trồng Bầu Nguồn 1. Thời vụ - Có thể trồng quanh năm. vụ mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn mùa mưa. 2. Mật độ khoảng cách - Liếp rộng m tim liếp này cách tim liếp kia 1m liếp cao m tuỳ theo mùa vụ và mực thuỷ cấp . - Trồng 1 hàng cây cách cây m. - Mật độ 3. Giống - Có thể sử dụng hạt giống của các công ty Trang nông Hai mũi tên đỏ Miền nam. - Lượng hạt giống cần cho 1 ha 300 - 400gr. 4. Phân bón Lượng phân bón cho 1 ha - Phân chuồng 20 tấn. - Supe lân 70 - 100 kg. - NPK 300 kg. - Urê 120 kg. - Kali 50 kg - Bánh dầu 100 kg Bón lót bón lót 2 3 phân chuồng toàn bộ phân lân. Bón thúc có thể chia đều lượng phân còn lại cho 7 -10 lần bón tuỳ theo mùa vụ và chân đất. Giữa các lần bón thúc và trong quá trình thu hoạch có thể bổ sung thêm các loại phân bón qua lá. 5. Chăm sóc Trồng dặm Sau khi trồng cây 7 - 10 ngày kiểm tra cây chết và trồng dặm nếu có tưới nước sau đó. Tưới nước để hạn chế sự bốc thoát 110 i nước và cỏ dại nên sử dụng màng phủ nông nghiệp. Tưới nước 1 lần ngày. Làm giàn Khi cây bắt đầu xuất hiện tua cuốn thì làm giàn cho dây bầu leo. Cũng có thể làm giàn trước khi cây có tua. Làm giàn hình chữ X với chiều cao - m Sửa dây Khi dây leo lên giàn cần sửa dây phân bố đều tỉa bỏ nhánh nhỏ sâu bệnh giúp giàn thông thoáng giảm sâu bệnh hại. 6. Phòng trừ sâu bệnh - Sâu đất tuyến trùng xử lý đất trước khi trồng bằng Diaphos 10 H Basudin 10 H lên hốc gieo hoặc sau khi cấy rải quanh gốc. - Sâu xanh Sử dụng một trong các loại thuốc sauSherpa Cyperan Sumicidin Delphin Biocin . .phun khi sâu còn nhỏ. - Nhóm chích hút Bọ trĩ rầy Sử dụng Actara hoặc Confidor . - Sâu vẽ bùa Có thể sử dụng một trong các loại như Neem Triggard SK 99 . - Bệnh sương mai Nên phun sớm khi bệnh vừa xuất hiện sử dụng Mancozeb hoặc Carbadazim . Lưu ý Tất cả các loại thuốc nên sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng . hoạch - Khoảng 45 - 50 ngày sau khi gieo là có thể thu hoạch. Kích thước độ chín trái phụ thuộc vào thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    15-08-2020
5    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
532    3    0
TÀI LIỆU HOT
55    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    6    0
7    4    0