TAILIEUCHUNG - Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Ai quan trọng nhất? - Lớp : Mầm

Mục đích yêu cầu: Trẻ nhận biết các bộ phận trong cơ thể và mối quan hệ giữa chúng. Ôn tập trẻ số lượng 2, các dạng hình hình học. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1:1 Phát triển ngôn ngữ mạch lạc Trẻ biết lắng nghe cô, biết lễ phép với cô, hòa đồng với bạn. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ điểm Bản thân Đề tài Ai quan trọng nhất Lớp Mầm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu Trẻ nhận biết các bộ phận trong cơ thể và mối quan hệ giữa chúng. Ôn tập trẻ số lượng 2 các dạng hình hình học. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1 1 Phát triển ngôn ngữ mạch lạc Trẻ biết lắng nghe cô biết lễ phép với cô hòa đồng với bạn. II. Phương pháp - biện pháp - Kể chuyện Mỗi người một việc - Bài tập trò chơi. III. Chuẩn bị Truyện Mỗi người một việc tranh nhân vật rời. Các miếng mút bọc vải có đính khuy và nút hình tròn tam giác chữ nhật vuông. kích thước khác nhau. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com V. Tiến trình Hoat động của cô Hoat động của trẻ 1. Hoạt động 1 Kể chuyện mỗi người một việc. Đàm thoại Trong câu chuyện có những nhân vật nào Mọi người có làm việc giống nhau không Tai đã làm việc gì Công việc của mắt là gì Mũi đã phải làm gì cả ngày Tay làm những công việc gì Công việc của chân là gì Mồn có làm gì không Nghe các bạn nói vậy mồn đã làm gì tại sao mồn không ăn uống gì nữa 2. Hoat động 2 kể chuyện mỗi người một việc bằng rối hoặc tranh nhân vật rời Đàm thoại Tại sao mồn buồn Chuyện gì xảy ra khi mồn không ăn uống nữa trẻ lắng nghe và đọc thơ cùng cô tham gia các hoạt động và trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi của cô î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0