TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2009 trường chuyên chuyên LQĐ lần 1

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học-2009 trường chuyên chuyên lqđ lần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT TP. ĐÀ NẴNG Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đề thi gồm 5 trang ĐỀ THI THỬ đại học lần 1 NĂM 2009 MÔN hoa học Thời gian làm bài 90 phút Mã đề thi 493 Ho và tên hoc sinh ào Quang Quẫn Líp THPT Băc Y n Thành Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Br 80 Ag 108 Ba 137. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu Từ câu 01 đến câu 40 Câu 1 Cho 28g bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khi sắt tác dụng hết sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn Câu 2 Có bao nhiêu đipeptit có thể tạo ra từ hai axit amin là alanin Ala và glixin Gli A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 3 Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau 1. KCl 2. N2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 5. Al2 SO4 3 6. NH4Cl 7. NaBr 8. K2S. Dung dịch có pH 7 là A. 3 5 6 B. 6 7 8 C. 2 4 6 D. 1 2 3 Câu 4 Trong các chất . Chất có lực axit mạnh nhất và chất có lực bazơ mạnh nhất tương ứng là A. và B. và C. p. o2n-c6h4-OH và D. m. CH3-C6H4-OH và Câu 5 Nhận xét nào dưới đây không đúng A. CrO Cr OH 2 có tính bazơ Cr2O3 Cr OH 3 có tính lưỡng tính B. Hợp chất Cr II có tính khử đặc trưng Cr III vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Cr VI có tính oxi hóa C. Cr OH 2 Cr OH 3 có thể bị nhiệt phân D. Cr2 Cr3 có tính trung tính Cr OH . có tính bazơ Câu 6 Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0 02 mol Ba OH 2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0 005 mol đến 0 024 mol A. 0 985 gam đến 3 94 gam B. 0 gam đến 3 94 gam C. 0 gam đến 0 985 gam D. 0 985 gam đến 3 152 gam Câu 7 Dãy gồm các chất sau đây đều tác dụng với dung dịch NaOH A. C6H5NH2 C6HsOH B. C6H5OH T2H5OH C. CH3C0OC2H5 NH2CH2COOH D. CH3COOH C2H5OH Câu 8 Tổng số hạt trong ion M3 là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hòa là A. chu kì 3 nhóm IIA B. chu kì 4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
99    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN