TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Giúp Hs: hận biết được tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số. Chuẩn bị học phép nhân nhân. Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính với các đơn vị đo đại lượng có đơn vị kilôgam, lít. | TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I. MỤC TIÊU Giúp Hs Nhận biết được tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số. Chuẩn bị học phép nhân nhân. Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính với các đơn vị đo đại lượng có đơn vị kilôgam lít. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập sau -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm Tính bài vào vở nháp 2 5 3 12 14 2 5 7 -Nhận xét và cho điểm hs. 3 12 14 29 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài . Hướng dẫn thực hiện 2 3 4 9 -Gv viết Tính 2 3 4 lên bảng yêu cầu hs đọc sau đó yêu cầu tự nhẩm để tìm kết quả. -Yêu cầu 1 hs lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính theo cột dọc. . Hướng dẫn thực hiện phép tính 12 34 40 86 -Gv viết Tính 12 34 40 lên bảng. -Yêu cầu hs dưới lớp nhận xét bài bạn trên bảng sau đó yêu cầu hs nêu cách đặt tính. -Yêu cầu cả lớp nhận xét bài của bạn trên bảng sau đó yêu cầu hs nêu lại cách thực hiện tính. . Hướng dẫn thực hiện phép tính 15 46 29 8 98 -Tiến hành tương tự như với trường hợp 12 34 40 86. Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó đặt câu -Hs nhẩm. -1 hs làm trên bảng lớp. Hs dưới lớp làm bài vào giấy nháp. hỏi cho hs trả lời. -Nhận xét và cho điêm hs. Bài 2 -Hãy nêu yêu cầu bài tập 2. -Gọi 4 hs lên bảng thực hiện phép tính cả lớp làm vào vở bài tập. -Nhận xét và cho điêm hs. Bài 3 12 2 cộng 4 bằng 6 6 34 cộng 0 bằng 6 viết 6 40 1 cộng 3 bằng 4 4 86 cộng 4 bằng 8 viết 8 -Yêu cầu hs nêu cách thực hiện tính với các đơn vị đo đại lượng. -Làm bài cá nhân. -Nhận xét và cho điêm hs. 3. Củng cố dặn dò -Yêu cầu hs đọc tất cả các tổng được -Tính. học trong bài. -Hs làm bài. -Nhận xét tiết học. -Hs làm bài cá nhân 1 hs làm bài trên bảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN