TAILIEUCHUNG - Đa dạng sinh học của bộ móng guốc ở Việt Nam - GV: Lê Ngọc Thông

Đặc điểm: Số ngón chân tiêu giảm, cuối ngón có bao bọc lớp sừng gọi là móng. Di chuyển nhanh. Bộ ARTIODACTYLA: động vật guốc chẵn. Phân bộ Hippomorpha : có một họ duy nhất là họ Ngựa (Equidae) (chỉ có một chi là Equus), bao gồm các loài ngựa, ngựa vằn, lừa, lừa rừng Trung Á và các loài đồng minh | GVHD: LÊ NGỌC THÔNG 5/13/2020 10:41:34 PM Đặc điểm: Số ngón chân tiêu giảm, cuối ngón có bao bọc lớp sừng gọi là móng. Di chuyển nhanh. 5/13/2020 10:41:34 PM Guốc Tên động vật Lợn Hươu Ngựa Tê giác Voi Số ngón chân có guốc Chẵn (4) Chẵn (2) Lẻ (1) Lẻ (3) Lẻ (5) Sừng Ko có Ko Có sừng (1 hoặc 2) Ko Chế độ ăn nhai Nhai lại Không nhai lại Không nhai lại Không nhai lại Lối sống đàn đàn đàn đàn Đơn độc 5/13/2020 10:41:34 PM BỘ ARTIODACTYLA: động vật guốc chẵn 5/13/2020 10:41:34 PM 5/13/2020 10:41:34 PM Phân bộ Hippomorpha : có một họ duy nhất là họ Ngựa (Equidae) (chỉ có một chi là Equus), bao gồm các loài ngựa, ngựa vằn, lừa, lừa rừng Trung Á và các loài đồng minh khác. Phân bộ Ceratomorpha : Họ Tapiridae: 4 loài lợn vòi trong 1 chi Họ Rhinocerotidae: 5 loài tê giác trong 4 chi 5/13/2020 10:41:34 PM Bò Bò vàng Việt Nam là một giống bò thuộc nhóm Bos indicus. Giống bò vàng của Việt Nam có nguồn gốc từ nhiều giống bò của các nước lân cận như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN