TAILIEUCHUNG - Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả: Khái niệm thuyết trình, Chuẩn bị thuyết trình hiệu quả, Kỹ thuật soạn slide thuyết trình, Trình bày bài thuyết trình hiệu quả, Kết thúc thuyết trình ấn tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó. Thông thường, giao tiếp trải qua ba trạng thái: 1. Trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lý; 2. Hiểu biết lẫn nhau; 3. Tác động và ảnh hưởng lẫn nhau | 15 12 2009 Bộ Môn Kỹ Năng Nghề ị Khái niệm thuyết trình ị Chuẩn bị thuyết trình hiệu quả -I- Kỹ thuật soạn slide thuyếtltrình ị Trình bày bài thuyết trình hiệu quả -I- Kết thúc thuyết trình ấn tượng 1 15 12 2009 Illlm IM BÃHE NGHÉ MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Hiểu biết công tác chuẩn bị cho buổi thuyết trình hiệu quả 4- Kỹ năng soạn thảo slide thuyết trình ấn tượng 4- Kỹ năng truyền tải nội dung lôi cuốn truyền cảm hứng và kết thúc ấn tượng 4- Nghệ thuật tương tác và làm chủ buổi thuyết trình TWdäs CM aÁÌẽiiẽnÉ KHÁI NIỆM THUYẾT TRÌNH Thuyết trình là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được các mục tiêu 5ụ thê như HIỂU TẠO DỰNG QUAN hệ và thực hiện 4- 4- 4- Thuyết trình là một hình thức của giao tiếp và có thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Chú trọng vào chủ đề và người nghe xác định Thời gian và không gian xác định . 2 15 12 2009 -I- Một số ví dụ về thuyết trình Viết Thư lời nhắn báo cáo nhận xét biên bản của cuộc họp các cuộc họp đề nghị . Nói Chuyện trò họp phỏng vấn bán một sản phẩm hoặc dịch vụ Hành động Ngôn ngữ cử chỉ hành động KHÁI NIỆM THUYẾT TRÌNH I Một bài thuyết trình hiệu quả phải đạt được các mục tiêu cơ bản sau đây Tối ưu hoá thời gian của người nghe. Phân tích và hiểu được đối tượng người nghe. Cấu trúc tốt bài thuyết trình. Thực hiện bài thuyết trình lôi cuốn và hấp dẫn. Nhấn mạnh những điểm quan trọng trong thông điệp của bạn. Tạo lập được mối quan hệ thân thiện với người nghe.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
209    4    0    13-08-2020
30    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN