TAILIEUCHUNG - Ô nhiễm môi trường

Nêu những họat động của con người gây ô nhiễm môi trường? 2. Ở địa phương em, có những họat động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? Nêu tác hại của việc chế ô nhiễm không khí: - Trồng nhiều cây xanh: cản bụi, điều hòa thành phần không khí - Sử dụng các nguồn năng lượng tự chế ô nhiễm không k2h. íH: ạn chế ô nhiễm nguồn nước: Hạn chế ô nhiễm chất thải rắn 3. Hạn chế ô nhiễm do chât thải rắn Thu gom rác - Khi thu gom rác thải cần phân loại rác + Sử lí thành phân bón + Tái sử dụng + Tái chế. | MÔN SINH HỌC 9 KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu những họat động của con người gây ô nhiễm môi trường? 2. Ở địa phương em, có những họat động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? Nêu tác hại của việc ô nhiễm đó? TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) Ô nhiễm môi trường III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) Nghiên cứu thông tin SGK, quan sát kênh hình – + hiểu biết của bản thân. Hãy cho biết các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường? III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) Hạn chế ô nhiễm không khí 1. Hạn chế ô nhiễm không khí: - Trồng nhiều cây xanh: cản bụi, điều hòa thành phần không khí - Sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) 1. Hạn chế ô nhiễm không khí: Hạn chế ô nhiễm nguồn nước 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: - Các khu công nghiệp hay khu dân cư cần có hệ thống sử lí nước thải III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) 1. Hạn chế ô nhiễm không khí: 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: Hạn chế ô nhiễm chất thải rắn 3. Hạn chế ô nhiễm do chât thải rắn Thu gom rác - Khi thu gom rác thải cần phân loại rác + Sử lí thành phân bón + Tái sử dụng + Tái chế chất thải III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) 1. Hạn chế ô nhiễm không khí: 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: 3. Hạn chế ô nhiễm do chât thải rắn 4. Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật Để hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật có người cho rằng: “Không sử dụng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào là được? ” Theo em ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật - Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành và thực hiện theo đúng quy trình III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 58. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) 1. Hạn chế ô nhiễm không khí: 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: 3. Hạn chế ô nhiễm do chât thải rắn 4. Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật - Hạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    8    1    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
5    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN