TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Con vật quanh bé - Đề tài: Chú voi con ở Bản Đôn - Nhóm lớp: Lá

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và thuộc lời, hát đúng giai điệu bài hát. - Vận động sáng tạo theo sự cảm nhận về giai điệu của bài hát. - Hát đúng một số bài hát về con vật kết hợp vận động sáng tạo. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm của trẻ. II. Chuẩn bị: - Bài giảng soạn trên PP - Nhạc cụ và dụng cụ biểu diễn - Nhạc một số bài hát về các con vật. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Con vật quanh bé Đề tài Chú voi con ở Bản Đôn Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ lắng nghe và thuộc lời hát đúng giai điệu bài hát. - Vận động sáng tạo theo sự cảm nhận về giai điệu của bài hát. - Hát đúng một số bài hát về con vật kết hợp vận động sáng tạo. - Phát triển khả năng làm việc theo nhóm của trẻ. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên PP - Nhạc cụ và dụng cụ biểu diễn - Nhạc một số bài hát về các con vật III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 chú voi con ở bản đôn Cho trẻ nghe chú voi con ở bản đôn . Trẻ nghe từng đoạn và hát lại. Chú ý trẻ hát đúng lời đúng nhạc bài hát. Hát và vận động theo nhạc toàn bài hát. 2. Hoạt động 2 Hoa thơm bướm lượn Hát 1 lần bài Hoa thơm bướn lượn . Lần 2 trẻ chọn các trang phục và nhạc cụ đồ dùng để cùng múa với cô bài hát Hoa thơm bướm lượn . Khuyến khích các nhóm biểu diễn sáng tạo theo giai điệu bài hát. 3. Hoạt động 3 Xem tranh đoán bài hát Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Mỗi nhóm xem tranh và đoán tên bài hát có con vật trong tranh. Nhóm nào có dự đoán đúng sẽ biểu diễn bài hát đó cho các bạn trong nhóm cùng xem. 4. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT