TAILIEUCHUNG - Trồng dưa leo năng suất cao

Các giống dưa leo như dưa chuột, dưa mốc, dưa tam dương thuộc nhóm giống địa phương, kháng bệnh khá, chất lượng tốt, chiều cao cây 1,5 - 2m, nhiều hoa đực ít hoa cái, giống để được cho vụ sau. | m Ầ w Ấ J Trông dưa leo năng suât cao Nguồn Các giống dưa leo như dưa chuột dưa mốc dưa tam dương thuộc nhóm giống địa phương kháng bệnh khá chất lượng tốt chiều cao cây 1 5 -2m nhiều hoa đực ít hoa cái giống để được cho vụ sau. Giống quả nhỏ Thân gầy lá mỏng thời gian sinh trưởng 50- 65 ngày trái màu xanh vàng gai trắng xám năng suất 1 8 - 2 tấn công. Giống quả trung bình - to Thân lá trung bình thời gian sinh trưởng 65 - 75 ngày trái màu xanh nâu gai trắng năng suất 2 - 2 5tấn công. Giống đại diện có Bà cai dưa leo xanh Yên Phong quế vỏ. Nhóm giống lai F1 Đặc điểm năng suất rất cao kháng chủ yếu một số bệnh trái thường khá to màu sắc và hình dạng khác nhau. Giống F1 không để nhân giống được cho vụ sau. Mummy 331 Thân lá to thời gian sinh trưởng 60 - 70 ngày cây cao 2 - 2 5m mỗi mắt cho một hoa cái trái hơi nhỏ màu xanh vàng năng suất 3 - 4 tấn công. Kháng khá được bệnh hoa lá mốc sương. Happy 02 Thân lá rất to cây cao 2 - 2 5m ít phân nhánh mỗi nách cho một hoa cái trái to màu xanh sậm năng suất 3 - 4 tấn công kháng được bệnh đốm phấn hoa lá. Thời vụ mật độ Mùa vụ Dưa leo ở Bến Tre trồng được quanh năm. Tuy nhiên khi trồng nông dân tập trung vào 3 vụ chính là HT gieo tháng 5 - 6 DL thu hoạch tháng 7 - 8 DL ĐX gieo trồng tháng 10 -11DL thu hoạch tháng 12 -1 DL vụ xuân hè gieo trồng tháng 1 - 2 DL thu hoạch tháng 3 - 4 DL. Mật độ 4000 - 5000 dây công khoảng cách trồng 0 8 - 0 9m x 0 3 - 0 4 m hai dây hốc. Lượng giống cần cho 1 công đất cần từ 60 -100 gr hạt. Kỹ thuật trồng Đất trồng phải cao ráo gần nguồn nước tưới sạch sẽ ít nhiễm phèn mặn pH 5 - 7 mặn 2 phần nghìn thoát nước tốt trong mùa mưa. Làm đất Đất cuốc phơi ải 7 - 10 ngày kết hợp rải vôi 30 -50kg công tưới Penac P lượm sạch cỏ dại. Lên liếp tùy theo mùa vụ địa hình. Cao 20 - 40cm x rộng 0 8 - 1 2m giữa hai líp có rãnh rộng 30 - 40cm. Xử lý hạt Hạt phơi nắng vài giờ cho hạt vào tô nước ấm thuốc ngừa bệnh Aliette Rovral 1 4 viên thuốc tím KMnO4 phơi nắng trong 30 phút cho vào túi vải bao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    12-08-2020
5    6    0    12-08-2020
63    4    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
6    3    0    12-08-2020
31    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN