TAILIEUCHUNG - Quy trình trồng mè trắng V6

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa nổi vào khoảng cuối tháng 12 dương lịch, bà con nông dân nên tranh thủ ngay trong khi đang thu hoạch lúa, hoặc vừa khi thu hoạch lúa xong, để tận dụng ẩm độ trong đất, xuống giống và thu hoạch mè V6 trong tháng 3. | J 1 J Ầ AjW W TZ Quy trình trồng mè trăng V6 Nguồn I. THỜI VỤ Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa nổi vào khoảng cuối tháng 12 dương lịch bà con nông dân nên tranh thủ ngay trong khi đang thu hoạch lúa hoặc vừa khi thu hoạch lúa xong để tận dụng ẩm độ trong đất xuống giống và thu hoạch mè V6 trong tháng 3. II. KỸ THUẬT TRÒNG 1 Giống Mè V6 do Công Ty cung cấp với đặc tính cây mọc thẳng không phân nhánh số trái trung bình từ 20-70 trái cây năng suất có thể đạt từ 100 -200kg tuỳ theo mức độ thâm canh. 2 Làm đất Đối với đất ruộng lúa mùa nổi có thể sạ chay không cần cày xới nhưng cần xẻ rãnh thoát nước để chống úng khi tưới và đề phòng những trận mưa cuối mùa. 3 Gieo sạ Do diện tích canh tác lúa mùa thường lớn nên bà con nông dân nên chọn cách sạ lan để giảm công lao động có thể gieo sạ bằng hai cách sau - Gieo sạ trước khi cắt lúa 01 ngày hoặc sạ xong cắt lúa ngay mục đích để làm cho hạt mè rơi xuống đất khi cắt lúa. - Sau khi cắt lúa do lớp rạ lúa mùa nổi để lại trên đồng ruộng quá dày nên cần đốt bớt gốc rạ trước khi sạ. Chú ý Cần làm sau khi cho hạt mè rơi xuống đất tránh trường hợp hạt mè còn nằm lại trên rạ nên khi nảy mầm rể không tiếp đất được sẽ khô và chết đi. 4 Lượng giống và cách sạ Trước khi sạ nên xử lý thuốc BVTV như Basudin Bam Forwin có thể trộn chung với Zineb dùng nước hoà tan thuốc ở dạng sệt sau đó trộn hạt giống để cho thuốc áo một lớp ngoài vỏ để phòng trừ một số côn trùng tha hạt hay cắn phá mầm và tránh một số nấm bệnh tấn công gây chết cây con. Lượng giống Đối với cách sạ trước khi cắt lúa nên dùng lượng giống từ 0 8-1 Kg nhầm trừ hao hụt giống vướng trên rơm rạ. Đối với cách sạ sau khi cắt lúa và có đốt rơm lượng giống từ 0 4-0 5 Kg Cách sạ Sạ lan Nên trộn giống đã xử lý với cát khô để sạ như sạ lúa làm sao cho hạt giống phân bố đều trên đồng ruộng. Sạ theo hàng Có thể sạ trên ruộng đã cắt bằng cách căng dây một người đi trước vạch gốc rạ một người đi sau sạ theo hàng đã vạch. III. BÓN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN