TAILIEUCHUNG - MRI chỉ định chụp vú_Phần 3

MRI vú Hạch nách: Đánh giá hạch nách trong bilan K vú (Mondor): nhiều antennes (hai bên vú + hố nách), khảo sát 3D đồng thời vùng vú và hố nách động sau tiêm Gd. Phân giải cao (2 mm) Phân giải thời gian | MRI vú Hạch nách Đánh giá hạch nách trong bilan K vú Mondor nhiều antennes hai bên vú hố nách khảo sát 3D đồng thời vùng vú và hố nách động sau tiêm Gd. Phân giải cao 2 mm Phân giải thời gian 1 mn MRI vú Hạch nách Nạo hạch nách MRI vu Hach nach Simultaneous bilateral breast and high-resolution axillary MRI of patients with breast cancer preliminary results. Luciani A Dao TH et al AJR Am J Roentgenol. 2004 Apr 182 4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5          15-08-2020
707    9    0    15-08-2020
39    6    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    3    0