TAILIEUCHUNG - Thực hiện chuyển đổi bằng VMware Converter Enterprise

Trường hợp sử dụng đơn giản nhất đối với sự ảo hóa chính là việc hợp nhất các máy chủ vật lý với các máy chủ ảo. Tất nhiên cách đơn giản nhất để thực hiện điều đó là thực hiện sự chuyển đổi P2V (physical to virtual). | Thực hiện chuyển đổi bằng VMware Converter Enterprise Nguồn David Davis Quản trị mạng - Trường hợp sử dụng đơn giản nhất đối với sự ảo hóa chính là việc hợp nhất các máy chủ vật lý với các máy chủ ảo. Tất nhiên cách đơn giản nhất để thực hiện điều đó là thực hiện sự chuyển đổi P2V physical to virtual . Với chuyển đổi P2V bạn có thể sử dụng một ứng dụng image hoặc một ứng dụng chuyển đổi chuyên dụng để lấy toàn bộ dữ liệu trên máy tính vật lý sau đó chuyển toàn bộ dữ liệu đó sang một cơ sở hạ tầng ảo điều chỉnh các driver trên hệ điều hành đã được truyền tải và khởi động máy ảo đã được chuyển đổi - lúc này đã được ảo hóa. Bên cạnh việc thực hiện chuyển đổi P2V bạn cũng có thể có một số VM đã được ảo hóa trên nền tảng ảo hóa của các hãng khác. Khi bạn chuyển đổi các máy ảo này vào một cơ sở hạ tầng ảo mới thì thao tác đó được gọi là sự chuyển đổi V2V Virtual to Virtual . VMware Converter là gì VMware Converter là một giải pháp của Vmware cho các chuyển đổi P2V và V2V. Converter có hai phiên bản khác nhau - Starter và Enterprise. Phiên bản Starter là hoàn toàn miễn phí và được cung cấp đến mọi người còn phiên bản Enterprise lại ngược lại nó chỉ được cung cấp cho một số người có máy chủ quản lý Virtual Center. Chính vì vậy phiên bản Enterprise vẫn không tiêu tốn những chi phí bổ sung. Phiên bản starter có nghĩa là cho những chuyển đổi one off chuyển đổi không được lặp lại các backup hoặc sự sao chép nhái lại một hoặc một vài máy chủ. Với phiên bản starter bạn có thể thực hiện các chuyển đổi nội bộ sao chép nóng và các chuyển đổi từ xa vào các ứng dụng ảo non-ESX Vmware Server Workstation hoặc Player . Một chuyển đổi hot chính là chuyển đổi thực hiện từ một máy vật lý đang chạy thành máy ảo. Phiên bản enterprise thực hiện tất cả các công việc mà phiên bản starter có tuy nhiên bên cạnh đó nó còn cho phép bạn có thể thực hiện sự chuyển đổi một cách đồng thời các chuyển đổi cold bằng boot CD và cũng cho phép bạn chuyển đổi ESX Server. Trong bài này chúng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT