TAILIEUCHUNG - Còn ống động mạch (PCA - PDA)

Mục tiêu siêu âm Còn ống động mạch: Chẩn đoán xác định vị trí ống động mạch và kích thước; Xác định chiều luồng thông, lưu lượng, dòng chảy thông; Đánh giá áp lực ĐMP; Kích thước và chức năng buồng tin; Các tổn thương phối hợp. | CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH PCA-PDA Tần suất 5-10 các bệnh TBS Phôi thái - Giầi phầu học Bất nguôn từ cung ĐMC VI Phần gần Phan xa Tuần thứ 6 ĐMP trái Ống ĐM 55 lừu lừỢng tim phôi thái Đông 2 giái đôán 10-16 giỢ Vái trô PGE1 - E2 2-3 tuán ôxygen 8 tuán 90 cô thát cô hánh láp mô sỢi đông Kích thừôc L 2-15mm 5-15mm Bện trái Bện phái Hái bện FIG I 6 - G. E ÎÎT i c representation of the embryolojc development of ho aortic arch system s I relates jc he aorta. Seo text for jxpfanation. Sinh lý bệnh Bệnh ly Shunt T- P Yệu to - Kích thước lỗ thông - Tuần hoàn phôi - Lưu lướng -Áp lực TP - Tầng gầnh TT thầt trài - Tuôi thiệu thầng Sớ sinh Trệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    2    0
2    5    0
158    7    0
288    3    0
TÀI LIỆU HOT
3    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    6    0