TAILIEUCHUNG - Thêm máy chủ DHCP từ dòng lệnh trong Windows Server 2008

Trong Windows Server 2008, chúng ta có thể thiết lập role DHCP Server và cấu hình các tham số DHCP như Scope, IP Range, kiểu khởi động từ dòng lệnh. Đây là một cách thực hiện rất hữu dụng nếu bạn đang sử dụng cài đặt Windows Server Core. | Thêm máy chủ DHCP từ dòng lệnh trong Windows Server 2008 Nguồn K . Windows Server2O08 Quản trị mạng - Trong Windows Server 2008 chúng ta có thể thiết lập role DHCP Server và cấu hình các tham số DHCP như Scope IP Range . kiểu khởi động từ dòng lệnh. Đây là một cách thực hiện rất hữu dụng nếu bạn đang sử dụng cài đặt Windows Server Core. Hướng dẫn từng bước dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện vấn đề đó Cài đặt DHCP Server role Lệnh dưới đây từ nhắc lệnh sẽ thêm DHCP Server Role. C Users Administrator start w ocsetup DHCPServer Trong Windows Server 2008 Core tên Role là DHCPServerCore . Vì vậy trong cài đặt Windows Server 2008 Core nó sẽ là C Users Administrator start w ocsetup DHCPServerCore Thiết lập DHCP Service tự động Mặc định sau khi role được kích hoạt Service sẽ bị vô hiệu hóa. Do đó các bạn cần thiết lập kiểu Auto như bên dưới C Users Administrator sc config dhcpserver start auto Khởi chạy máy chủ DHCP C Users Administrator net start dhcpserver Thêm máy chủ DHCP và xác thực trong AD Nếu máy chủ DHCP được cài đặt trong miền Active Directory thì bạn phải chứng thực nó trong Active Directory. Lúc này chúng ta hãy sử dụng các lệnh netsh để thiết lập máy chủ và cấu hình các tham số liên quan. C Users Administrator netsh dhcp add server del Adding server del Command completed successfully. Ở đây DC1 là DHCP Server phía sau nó là địa chỉ IP. Thêm phạm vi DHCP Scope C Users Administrator netsh dhcp server add scope Scopel Scopevlan10 Command completed successfully. Trong lệnh trên Phạm vi DHCP- Scopel - Tên phạm vi ScopeVlan10 - Chú thích cho phạm vi Syntax is netsh dhep server add scope Subnet Subnet mask ScopeName Scope comment Thiết lập dải IP cho phạm vi C Users Administrator netsh dhcp server scope add ipra nge Changed the current scope context to scope. Command completed successfully.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    09-08-2020
12    6    0    09-08-2020
5    4    0    09-08-2020
5    4    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0