TAILIEUCHUNG - Các lệnh một Bit và lập trình

Lập trình với các lệnh một bit | CHƯƠNG 8 Các lệnh một bít và lập trình Lập trình với các lệnh một bít. Trong hầu hết các bộ vi xử lý BVXL thì dữ liệu được truy cập theo từng byte. Trong các bộ vi xử lýnh địa chỉ theo byte này thì các nội dung của một thanh ghi bộ nhớ RAM hay cổng đều phải được truy cập từng byte một. Hay nói cách khác lượng dữ liệu tối thiểu có thể được truy cập là một byte. Ví dụ trong bộ vi xử lý Pentium cổng vào ra I O được định hướng theo byte có nghĩa là để thay đổi một bít thì ta phải truy cập toàn bộ 8 bít. Trong khi đó có rất nhiều ứng dụng thì ta phải chỉ cần thay đổi giá trị của một bít chẳng hạn như là bật hoặc tắt một thiết bị. Do vậy khả năng đánh địa chỉ đến từng bít của 8051 rất thích hợp cho ứng dụng này. Khả năng truy cập đến từng bít một thay vì phải truy cập cả byte làm cho 805 trở thành trong những bộ vi điều khiển BVĐK 8 bít mạnh nhất trên thị trường. Vậy những bộ phận nào của CPU RAM các thanh ghi cổng I O hoặc ROM là có thể đánh địa chỉ theo bít được. Vì ROM chỉ đơn giản dữ mã chương trình thực thi nên nó không cần khả năng đánh địa chỉ theo bít. Tất cả mọi mã lệnh đều định hướng theo byte chỉ có các thanh ghi RAM và các cổng I O là cần được đánh địa chỉ theo bít. Trong 8051 thì rất nhiều vị trí của RAM trong một số thanh ghi và tất cả các cổng I O là có thể đánh địa chỉ theo từng bít. Dưới đây ta chỉ đi sâu vào từng phần một. Các lệnh một bít. Các lệnh dùng các phép tính một bít được cho ở bảng . Trong phần này chúng ta làm về các lệnh này và đưa ra nhiều ví dụ về cách sử dụng chúng các lệnh một bít khác mà chỉ liên quan đến cờ nhớ CY Cary Flag sẽ làm ở mục khác. Bảng Các lệnh một bít của 8051 Lệnh Chức năng SETB bít Thiết lâp bít bít bằng 1 CLR bít Xoá bít về không bít 0 CPL bít Bù bít bít NOT bít JB bít đích Nhảy về đích nếu bít 1 JNB bít đích Nhảy về đích nếu bít 0 JBC bít đích Nhảy về đích nếu bít 1 và sau đó xoá bít Các cổng I O và khả năng đánh địa chỉ theo bít. Bộ vi điều khiển 8051 có bốn cổng I O 8 bít là P0 P1 P2 và P3. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT