TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng cải bông

1. Chọn thời vụ và giống trồng: . Chọn thời vụ: - Vụ sớm: Gieo vào tháng 7 - 8 dl trồng vào tháng 9 -10 dl với các giống chính sớm có thể thu hoạch vào tháng 11 - 12. | Kỹ thuật trông cải bông Nguồn 1. Chọn thời vụ và giống trồng . Chọn thời vụ - Vụ sớm Gieo vào tháng 7 - 8 dl trồng vào tháng 9 -10 dl với các giống chính sớm có thể thu hoạch vào tháng 11 - 12. - Chính vụ Gieo vào tháng 9 - 10 dl trồng vào tháng 10-11dl và thu hoạch vào tháng 12 - 1 dl. - Vụ muộn Gieo vào cuối tháng 11dl đầu tháng 12 dl trồng vào cuối tháng 12 dl và thu hoạch vào tháng 2 dl hoặc sang đầu 3 dl. . Giống trồng Sử dụng các giống có năng suất cao chất lượng tốt thích hợp với sản xuất và tiêu thụ. Các giống phổ biến có 2 loại - Cải bông đơn trồng sớm. - Cải bông kép trồng chính vụ và vụ muộn 2. Chuẩn bị cây con Lượng hạt giống cần thiết để cung cấp đầy đủ cho 500 m2 đất trồng là 20 -30 g. Khi cây con được 25 - 30 ngày tuổi thì nhổ đem trồng. Chọn cây mập to lá xanh gốc đỏ không bị dị hình đẩ đem trồng. Chú ý Xử lý cây con trong vườn ươm. 3. Chuẩn bị đất Luống rộng 0 9 - 1 m vụ sớm làm luống cao vụ muộn và chính làm luống thấp và phang. Trồng hàng kép nanh sâu trên luống với khoảng cách 40 x 50 cm hoặc 60 x 50 cm - cây ha 4. Bón phân - Bón lót cho 500 m2 Phân chuồng 2 tấn. Phân Urea 3 kg. Phân lân 2 kg. Phân kali 4 kg. Tất cả các loại phân trộn đều nhau rồi bón vào hốc trồng lá tốt nhất. - Bón thúc cho 500 m2 Lần 1 15 ngày sau khi trồng 1 kg Urea pha nước tưới. Lần 2 25 ngày sau khi trồng 1 kg Urea pha nước tưới. Lần 3 Khi cây đã chéo nõn dùng 8 kg Urea pha nước tưới. 5. Chăm sóc -Tưới tiêu nước Sau khi trồng tưới nước và sáng sớm và chiều tối cho đến khi cây hồi xanh. Tuỳ theo thời tiết để tưới giữ ẩm thường xuyên. - Xới gốc Sau khi trồng được 15 - 20 ngày xới vun nhẹ lần 1 sau 12 - 16 ngày xới lần 2 đồng thời vun cao gốc. 6. Phòng trừ sâu bệnh Sâu hại Sâu tơ Plutella xylostellà Sâu nhiếu đọt Hellula undalis Sâu ăn tạp Spodoptera litura Sâu xanh da láng Spodoptera exigua Bọ nhảy Phyllotreta striolatà . Phòng trị như trên cải bắp. Bệnh hại Bệnh thối nhũn tiêm cùi do vi khuẩn Erwinia carotovora Bệnh cháy lá do vi khuẩn bã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    7    0    13-08-2020
158    4    0    13-08-2020
24    15    0    13-08-2020
19    6    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN