TAILIEUCHUNG - Hạn chế chương trình trong Windows 7

Hạn chế chương trình trong Windows 7 Bạn có chương trình trong máy tính và muốn Windows chặn mở chương trình này? Chỉ với một số bước nhỏ trong registry của Windows 7, bạn có thể bắt registry để chặn gần như bất kì một chương trình nào. Ngoài ra, quá trình này cũng có thể được dùng để đảo ngược lại nếu bạn muốn. Bước 1 Giữ Windows Key và nhấn phím R để chạy cửa sổ Run. Tiếp đến, gõ regedit và nhấn Enter | TT 1 Ấ 1 J A 1 J T7 1 Hạn chê chương trình trong Windows 7 Bạn có chương trình trong máy tính và muốn Windows chặn mở chương trình này Chỉ với một số bước nhỏ trong registry của Windows 7 bạn có thể bắt registry để chặn gần như bất kì một chương trình nào. Ngoài ra quá trình này cũng có thể được dùng để đảo ngược lại nếu bạn muốn. Bước 1 Giữ Windows Key và nhấn phím R để chạy cửa sổ Run. Tiếp đến gõ regedit và nhấn Enter. Bước 2 Browse tới những registry key sau HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Bước 3 Phải chuột vào bên phải bảng của key Explorer rồi chọn New DWORD 32-bit Value. đổi tên new DWORD thành DisallowRun Bước 4 Phải chuột vào DisallowRun DWORD mà bạn vừa tạo ra rồi chọn Modify . Đặt giá trị của Value data thành 1 và kích OK. Bạn có thể kích đúp vào DisallowRun DWORD để chỉnh sửa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0