TAILIEUCHUNG - Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Ai không lao động? - Nhóm lớp: mầm

Mục đích yêu cầu: Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật trong câu chuyện Rèn luyện Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3, so sánh 2 tập hợp có cùng số lượng 3. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1:1. Trẻ kể được những lời thoại ngắn của nhân vật, hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Biết hoạt động theo nhóm, chơi cùng bạn, vâng lời cô. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ điểm Thế giới động vật Đề tài ai không lao động Nhóm lớp mầm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Mục đích yêu cầu Trẻ nhớ nội dung câu chuyện nhớ các nhân vật trong câu chuyện Rèn luyện Trẻ biết đếm đến 3 nhận biết chữ số 3 so sánh 2 tập hợp có cùng số lượng 3. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1 1. Trẻ kể được những lời thoại ngắn của nhân vật hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Biết hoạt động theo nhóm chơi cùng bạn vâng lời cô. Chuẩn bị Chuyện tranh hoặc rối Ba quả táo. Rổ thẻ hình con sóc voi mía hạt dẻ đủ cho mỗi trẻ và đủ số lượng. bảng nỉ tranh hình của cô sóc hạt dẻ voi các chú sóc có đánh số từ 1 đến 3. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ửửứứứứứứửứứứửứứứứứứứứỉỉứứứứứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Kể chuyện Quả táo của ai Đàm thoại Trong câu chuyện có những nhân vật nào Bác nông dân nhặt được bao nhiêu quả táo Nhà chuột có mấy mẹ con Nhà sóc có mấy mẹ con Số táo có bằng số chuột không Số táo và số sóc như thế nào với nhau Mỗi con vật mang mấy quả táo Làm thế nào để biết số táo và số chuột bằng nhau 2. Hoạt động 2 Xem ai tài giỏi Cô dán một số thẻ hình con sóc lên bảng cho trẻ đếm số con sóc mỗi trẻ lấy trong rổ của mình số con sóc giống trên bảng của cô. Cô trò chuyện cùng trẻ con sóc sống ở đâu Con sóc ăn thức ăn gì Cô cho một bạn lên bảng chọn thức ăn trong rổ cho sóc ăn mỗi con sóc ăn một hạt dẻ. ở dưới các bạn cũng cho sóc ăn hạt dẻ trong rổ của mình mỗi con sóc ăn một hạt dẻ Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT