TAILIEUCHUNG - Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương

Tài liệu tham khảo về Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương và tuyển tập thơ của Bà | Hồ XUÂN HƯƠNG TUYỂN TẬP 1 Muc luc Đôi điều ve nữ thi sĩ Ho Xuân Thơ Nôm truyền Tữ Lây chông Không chông ma Mắng học Đề tranh Tô Chiềc Dô ngữơi đan ba khoc Miềng trâu 1 .17 Khoc chông lam Banh trôi Đẽo Ba Đa ông chông ba Hoi Đông Hữơng Chua Quan Kẽm trông 1 .27 Quan Khanh 1 .28 Vịnh cai quạt 1 .29 Đề đền Sâm Nghi Trách chiều Chiều Hô hoa http Hồ XUÂN HƯƠNG TUYỂN TẬP 2 Chơi Tây Hồ nhớ Sư bị ong Sư hồ Dệt Vồ âm nữ 1 .39 Mắng hoc tro Hoi trắng 2 .42 Quạ Vịnh cai Vịnh cai quạt 2 .46 Hạng Thạnh Hoạ chuạ KhOc Tồng Hạng Cạc Cơ 1 .49 Đánh Khoc ồng Phu Vĩnh Thơ chữ Tùng Tồn Phong Tữ 1 .53 Hoạ tồn phong nguyện vân 1 .54 Bạch Đắng Giạng tùng Lưu biệt thơi tại An Quạng An Hững ngu thữ 1 .58 Hoạ Sơn Phu chi tạc 1 .59 Thu nguyệt hưu ưc Mại Sơn Phu kí 1 .61 Cạm cựu kiệm trình cân Chạnh hoc sĩ Nguyện Hâu 1 .62 Tư Thệ việt hưu cạm 1 .69 Xuân đình lạn Kí sơn nạm thương trân hiệp trân trân Dư sơn nạm thương trân quạn trân hâu xương hoạ 1 .74 Thuy vân Cạm cưu tồng tân xuân chi tạc 1 .79 Xuân hương tùng hiệp quân 1 .81 Phu Chơi chơ chuạ Trồng http Hồ XUÂN HƯƠNG TUYỂN TẬP 3 Cảnh Một cảnh Chơi đen Khản Thân phân ngươi đản Sự hoảng Tảt Động tien Con ộc http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    14-08-2020
8    5    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    5    0
TÀI LIỆU HOT
30    4    0
5    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN