TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cài đặt Windows 7 Media Center- P1

Hướng dẫn cài đặt Windows 7 Media Center Nếu bạn chuyển từ XP sang Windows 7, một trong những tính năng có thể khiến bạn thích là Media Center. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những bước cài đặt Media Center và điểm qua một số tính năng mặc định có sẵn. Chú ý: Windows Media Center chỉ có trong phiên bản Windows Home Premium và cao hơn. Cài đặt Windows 7 Media Center Kích vào Start Menu rồi chọn Windows Media Center. . | Hướng dẫn cài đặt Windows 7 Media Center Nếu bạn chuyển từ XP sang Windows 7 một trong những tính năng có thể khiến bạn thích là Media Center. Trong bài báo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những bước cài đặt Media Center và điểm qua một số tính năng mặc định có sẵn. Chú ý Windows Media Center chỉ có trong phiên bản Windows Home Premium và cao hơn. Cài đặt Windows 7 Media Center Kích vào Start Menu rôi chọn Windows Media Center. Windows Media Center së dnoc hien thi. .kich Continue. Khi màn hình Get Started được hiển thị bạn có thể chọn Learn More Custom setup hoặc Express. Cách nhanh nhất là chọn Express. Bạn cũng có thể chọn Custom setup. Tuy nhiên lựa chọn này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Những cài đặt này có thể thay đổi được bất kì khi nào sau khi đã cài đặt thành công và chạy .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    0    14-08-2020
6    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT