TAILIEUCHUNG - Đón năm mới với bộ lịch để bàn handmade

Đón năm mới với bộ lịch để bàn handmade Cùng chuẩn bị đón năm mới với bộ lịch này ná! Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - Giấy bìa màu trắng - Que gỗ đè lưỡi - Bút chì, bút lông, thước kẻ, kéo, keo sữa | Đón năm mới với bộ lịch để bàn handmade Cùng chuân bị đón năm mới với bộ lịch này ná Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Giấy bìa màu trắng - Que gỗ đè lưỡi - Bút chì bút lông thước kẻ kéo keo sữa. Đến phần hành động này D Bước 1 - Cắt que gỗ thành 4 thanh kích thước như hình bên. Bước 2 - Rùi dán 4 thanh gỗ lại thành khung hình chữ nhật. Bước 3 - Tiếp theo ốp vài thanh gỗ lên trên khung này. Bước 4 - Sau đó cắt hai que gỗ nhỏ chiều dài như hình. Bước 5 - Rùi tiếp tục dán các thanh gỗ lên theo chiều ngang như hàng rào này. Bước 6 - Tương tự làm thêm một hàng rào ngang 5cm và một cái 10cm nữa nhé Bước 7 - Dán chúng lại với nhau nữa là được phần khung của bộ lịch rồi đấy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN