TAILIEUCHUNG - NguyênTắc Cúng, Khấn, Vái, và Lạy

Nguyên-Tắc Cúng, Khấn, Vái, và Lạy Khải-Chính Phạm Kim-Thư I. Nghi-Thức Cúng Gia-Tiên Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyêntắc “đông bình tây quả,” rượu, và nước. Sau đó, phải đốt đèn (đèn dầu, đèn cầy, hay đèn điện), thắp nhang, đánh chuông, khấn, và cúng trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Nhang (hương) đèn để mời và chuông để thỉnh tổ tiên. . | Nguyên-Tắc Cúng Khấn Vái và Lạy Khải-Chính Phạm Kim-Thư I. Nghi-Thức Cúng Gia-Tiên Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên-tắc đông bình tây quả rượu và nước. Sau đó phải đốt đèn đèn dầu đèn cầy hay đèn điện thắp nhang đánh chuông khấn và cúng trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Nhang hương đèn để mời và chuông để thỉnh tổ tiên. Khi cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên về ngày cúng liên quan đến tên người quá cố ngày tháng năm ta và tây tên địa phương mình ở tên mình và tên những người trong gia đình lý do cúng và lời cầu nguyên . Riêng tên người quá cố ta phải khấn rõ nhỏ. Sau khi khấn rồi tuỳ theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy. Nếu bố cúng con thì chỉ vái bốn vái mà thôi. Nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Chúng ta cần hiểu cho rõ về ý nghĩa của Cúng Khấn Vái và Lạy. II. Định-Nghĩa của Cúng Khấn Vái và Lạy a. Cúng Khi có giỗ Tết gia-chủ bày hoa bông quả nước rượu cỗ-bàn chén bát đũa muỗng thìa lên bàn thờ rồi thắp nhang hương thắp đèn đốt nến đèn cầy khấn vái hay lạy để tỏ lòng hiếu-kính biết ơn và cầu phước-lành. Đây là nghĩa rộng của cúng. Trong nghĩa bình-thường cúng là thắp nhang hương khấn lạy và vái. b. Khấn Khấn là lời cầu-khẩn lầm-rầm trong miệng khi cúng tức là lời nói nhỏ liên-quan đến các chi-tiết về ngày tháng năm nơi-chốn mục-đích buổi cúng lễ cúng ai tên những người trong gia đình lời cầu xin và lời hứa. Sau khi khấn người ta thường vái vì vái được coi là lời chào kính-cẩn. Người ta thường nói khấn vái là vậy. Trong truyện Kiều Nguyễn Du dùng từ khấn vái trong câu Lầm rầm khấn vái nhỏ to Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. câu 95-96 c. Vái Vái thường được áp-dụng ở thế đứng nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Vái thay thế cho lạy ở trong trường hợp này. Vái là chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu hơi cúi đầu và khom lưng xuống rồi sau đó ngẩng lên đưa hai bàn tay xuống lên theo nhịp lúc cúi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN