TAILIEUCHUNG - BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC : PHẦN CLOZE TEST

Có thể nói cloze test ( điền vào chỗ trống đoạn văn) là dạng bài tập khó thứ hai chỉ sau đọc hiểu. Muốn làm tốt dạng này không phải chỉ " cong xương sống, cóng xương sườn " ra để dịch nghĩa mà các em phải biết "ý" của người ra đề qua việc quan sát 4 chọn lựa. | BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC PHẦN CLOZE TEST Có thể nói cloze test điền vào chỗ trống đoạn văn là dạng bài tập khó thứ hai chỉ sau đọc hiểu. Muốn làm tốt dạng này không phải chỉ cong xương sống cóng xương sườn ra để dịch nghĩa mà các em phải biết ý của người ra đề qua việc quan sát 4 chọn lựa. Một khi đã biết ý của người ra đề thì các em sẽ dễ dàng đi vào đúng trọng tâm để tìm chọn lựa chính xác trong thời gian ngắn nhất. Ví dụ như người ta cho về từ vựng thì các em phải dịch nghĩa thì mới làm được nhưng nếu cho về chia động từ mà các em lại ngồi đó mà dịch nghĩa thì vừa mất thời gian lại không tìm ra đáp án. Sau đây là một số dạng thông dụng của nội dung điền từ và phương pháp giải quyết. 1 KIỂM TRA VỀ NGHĨA TỪ - Cách nhận dạng Nhìn 4 chọn lựa các em sẽ thấy có 4 từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau thông thường đều cùng một loại từ Ví dụ .Two of the most popular kinds of boats are sailboats and speedboats. Sailboats use the to give them power. A. water B. speed C. weather D. wind Nhìn 4 chọn lựa đều là những chữ hoàn toàn khác nhau về nghĩa - Cách giải quyết Ngay như tên gọi của loại này để giải quyết vần đề chỉ có cách duy nhất là dịch nghĩa. Trước tiên dịch thoáng nghĩa của 4 chọn lựa rồi quay trở lên dịch đoạn văn. Để chọn đáp án đúng có khi chỉ cần biết nghĩa của 1 hoặc 2 chữ chủ chốt key word nhưng cũng có khi phải dịch nội dung của cả câu key sentence . Key word key sentence có thể ở phía trước hoặc sau chỗ trống cần điền. Trở lại ví dụ trên ta thấy nghĩa của các chọn lựa là A. water nước B. speed tốc độ C. weather thời tiết D. wind gió Suy luận ta thấy key word chính là sailboats trong đó sail buồm sẽ quyết định đáp án. Buồm liên quan đến gió chọn D. wind 2 KIỂM TRA VỀ LOAI TỪ word form - Cách nhận dạng Nhìn 4 chọn lựa các em sẽ thấy cả 4 từ có gốc tương tự nhau chỉ khác nhau về loại từ. Ví dụ .This is generally because they burn more oil than newer cars if an old car is not kept in good condition. A. special B. speciality C. specializes D. specially - Cách giải quyết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    8    0    14-08-2020
11    3    0    14-08-2020
79    3    0    14-08-2020
6    3    0    14-08-2020
6    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
151    3    0
5    10    0
TÀI LIỆU HOT
2    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    3    0
20    6    0