TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Hành tinh lạ

Bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo một hình ảnh hành tinh đang chuyển động một cách rất đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể thực hành được trong Flash. | Macromedia Flash - Hành tinh lạ Nguồn Bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo một hình ảnh hành tinh đang chuyển động một cách rất đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể thực hành được trong Flash. Bước 1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 Bước 2. Chọn File Import Import to Stage vào thư mục ổ hệ thống Documents and Settings All Documents My Pictures Sample Pictures chọn hình có tên là Sunset xem hình 2a 2b Hình 2a Hình 2b Bước 3. Chọn Window Align để mở bảng Align và chọn 3 mục như trong hình 3 để bảo đảm hình của mình nằm ngay ngắn ở giữa xem hình 3a 3b Hình 3a Hình 3b Bước 4. Nhấp chuột phải vào hình và chọn Convert to Symbol. xem hình 4 Hình 4 Bước 5. Trong hộp thoại hiện ra chọn Movie Clip và nhấn OK xem hình 5

TÀI LIỆU LIÊN QUAN