TAILIEUCHUNG - Cấm thay đổi giao diện Windows 7

Cấm thay đổi giao diện Windows 7 Thủ thuật ngăn ngừa người khác thay đổi kiểu giao diện, hình nền, kiểu trỏ chuột, ưa thích đã áp dụng trong Windows 7. Nhiều người thường xuyên thay đổi giao diện để làm mới "bộ mặt" Windows 7, trong khi cũng có người chỉ ‘kết’ và muốn giữ nguyên một kiểu giao diện nhất định. Để tránh bị người khác thay đổi giao diện ưa thích đã cài đặt và áp dụng cho Windows 7, bạn thực hiện như sau: - Vào Start menu, gõ lệnh nhấn Enter. - Trong cửa sổ Local. | Cấm thay đổi giao diện Windows 7 Thủ thuật ngăn ngừa người khác thay đổi kiểu giao diện hình nền kiểu trỏ chuột . ưa thích đã áp dụng trong Windows 7. Nhiều người thường xuyên thay đổi giao diện để làm mới bộ mặt Windows 7 trong khi cũng có người chỉ kết và muốn giữ nguyên một kiểu giao diện nhất định. Để tránh bị người khác thay đổi giao diện ưa thích đã cài đặt và áp dụng cho Windows 7 bạn thực hiện như sau - Vào Start menu gõ lệnh nhấn Enter. - Trong cửa sổ Local Group Policy Editor mở ra bạn duyệt đến nhánh User Configuration Administrative Templates Control Panel Personalization rồi bấm đôi vào mục Prevent changing theme. Ở hộp thoại xuất hiện bạn đánh dấu tùy chọn Enabled và bấm OK là được. Bây giờ thử mở cửa sổ chứa giao diện cho Windows 7 bằng cách bấm phải chuột vào desktop và chọn lệnh Personalize bạn sẽ thấy tất cả giao diện đều bị mờ đi và không thể chọn .

TÀI LIỆU HOT