TAILIEUCHUNG - Tạo tập tin ghost cho Windows XP chạy được trên các máy tính

nguyên nhân khiến tập tin ghost windows XP thường"máy nào chạy mấy nấy"là khi cài win XP trên máy bất kì , nó đều tự động thiết lập thông số các tập tin | CM Soft 70 NCT F2 Q10 Tungvn40@ Tạo tập tin ghost cho Windows XP chạy được trên các máy tính có cấu hình khác nhau ĐOÀN ĐÌNH DÂN doandinhdan@ Nguyên nhân khiến tập tin ghost Windows XP thường máy nào chạy máy nấy là khi cài Windows XP trên máy bất kỳ nó đều tự động thiết lập thông số các tập tin cấu hình đúng theo đặc trưng phần cứng của máy đó. Khi mang sang máy khác có đặc trưng phần cứng khác nó không thể chạy được vì không thể quản lý được phần cứng mới và cũng không có khả năng tự động thiết lập lại cấu hình phần cứng như Windows 9x. Để khắc phục nguyên nhân này chúng ta sẽ dùng bộ công cụ System Prepairation T ool đi kèm theo đĩa cài đặt Windows XP để xóa bỏ tập tin cấu hình phần cứng trong Windows XP trước khi ghost. Bước 1 Bạn đưa đĩa CD cài đặt Windows XP vào tìm đến thư mục SUPPORT TOOLS. Giải nén toàn bộ tập tin vào thư mục C SYSPREP với C là ổ đĩa cài đặt Windows XP của bạn . Nếu máy bạn có cài đặt WinZip nhấn phải chuột vào tập tin chọn WinZip Extract to - gõ vào C SYSPREP rồi nhấn OK. Bước 2 Chuyển đến thư mục C SYSPREP chạy tập tin để tạo ra tập tin trả lời tự động cho quá trình cài đặt sau này. Nhấn Next - chọn mục Create a new answer file - chọn Sysprep install. Chọn bản Windows XP bạn sẽ dùng Home hay Professional đánh dấu vào Yes fully automate the installation. Bây giờ chương trình sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin giống như khi bạn cài đặt Windows XP. Nhấn Next để điền các thông tin. Bạn chú ý khai báo các phần bắt buộc sau đây mục Customize the Software và Providing the Product Key CDKey của Windows XP trong thẻ General Setting mục Computer Name tên máy tính trong thẻ Network Setting. Khi điền xong nhấn Next máy sẽ hỏi bạn lưu thông tin vào đâu bạn gõ vào C Sysprep rồi nhấn OK. Đóng cửa sổ chương trình đang chạy lại. Bước 3 Lấy đĩa CD cài đặt Windows XP ra đưa đĩa CD có khả năng boot về DOS thực và chứa chương trình Ghost vào. Bước 4 Chạy tập tin trong thư mục C .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN