TAILIEUCHUNG - Tạo các ứng dụng .Net trên Linux và Mac OS X

Mono là một triển khai nguồn mở của .NET Framework xây dựng trên Linux, Solaris, Mac OS X, Windows và Unix. Nếu đang phát triển trên nền Windows, bạn có thể xây dựng các ứng dụng Mono dùng Visual Studio hoặc SharpDevelop. | Tạo các ứng dụng .Net trên Linux và Mac OS X Nguồn Bài báo này được trích dẫn từ cuốn Windows Developer Power Tools của James Avery và Jim Holmes theo giấy phép của O Reilly Media Inc. Mono là một triển khai nguồn mở của .NET Framework xây dựng trên Linux Solaris Mac OS X Windows và Unix. Nếu đang phát triển trên nền Windows bạn có thể xây dựng các ứng dụng Mono dùng Visual Studio hoặc SharpDevelop. Cả hai IDE này đều không thể chạy trên Linux hoặc Mac OS X. MonoDevelop khởi đầu giống như một cổng của SharpDevelop IDE nhưng sau đó phát triển độc lập thành Mono IDE dành riêng cho máy để bàn Linux sử dụng GNOME. Bắt đầu MonoDevelop yêu cầu một phiên bản Linux đang chạy trên nền GNOME. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ với Red Hat Fedora Core 5 . Cách dễ nhất để chạy MonoDevelop là sử dụng bộ cài Mono bạn có thể tải về từ dưới đầu đề Linux Installer for x86 . Bộ cài Mono bao gồm tất cả các phụ thuộc có liên quan và bản thân MonoDevelop. Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt bạn sẽ thấy có một biểu tượng Mono trên màn hình. Kích đích vào nó để mở thư mục chứa thực thi MonoDevelop. Bạn cũng có thể chạy MonoDevelop trên Mac OS X hoặc dùng một phiên bản dành cho Fink hay theo hướng dẫn được post trên . Sử dụng MonoDevelop Khi khởi động MonoDevelop bạn sẽ thấy IDE và màn hình Welcome như trong Hình 1 bên dưới. Hình 1 Trang giới thiệu của MonoDevelop Nếu đã từng sử dụng Visual Studio hay SharpDevelop bạn sẽ thấy một số cái rất quen. Ở bên trái là khung Solution Explorer bên phải là màn hình chính phía dưới là Task List nơi hiển thị lỗi cảnh báo thông báo. Để tạo một chương trình mới ở đây gọi là solution - giải pháp đơn giản chỉ cần vào New New Project tương tự như trong Hình 2. Hình 2 Hộp thoại New Solution. Ở bên trái bạn có thể thấy vô số tuỳ chọn cho các giải pháp MonoDevelop. Cùng với những lựa chọn thông thường của C và Visual Basic bạn sẽ thấy một cặp giải pháp thú vị. Bên dưới tiêu đề Boo là các dự án

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    14-08-2020
5    5    0    14-08-2020
13    3    0    14-08-2020
2    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
318    5    0
1    5    0
24    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    8    0
52    5    0