TAILIEUCHUNG - Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL Phần 3

Trong phần ba này, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache (bộ nhớ đệm). | Những thói quen tốt khi viết câu lệnh T-SQL Phần 3 Nguồn Quản Trị Mạng - Trong phần ba này bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cách viết câu lệnh T-SQL để đẩy mạnh việc tái sử dụng sơ đồ lưu cache bộ nhớ đệm . Hiểu rõ vấn đề các khoảng trắng và ghi chú tác động thế nào tới việc tạo sơ đồ mới lưu cache hay tái sử dụng sơ đồ sẵn có sẽ giúp bạn giảm thiểu số lượng sơ đồ mà ứng dụng của bạn phải lưu cache. Khám phá sơ đồ lưu bộ nhớ đệm Bạn đã tận dụng được lợi thế từ việc lưu sơ đồ trên bộ nhớ đệm chưa Bạn đã khai thác các sơ đồ lưu cache đến mức nào Ứng dụng của bạn chỉ sử dụng chúng một lần hay tận dụng nhiều lần Bạn có nhiều sơ đồ lưu cache cho cùng một truy vấn trong cache thủ tục cùng lúc không Khoảng trống các sơ đồ lưu cache sử dụng là bao nhiêu Trên đây là một số câu hỏi bạn cần trả lời để chắc rằng bạn đã tối ưu hóa cache thủ tục và giảm thiểu số lượng sơ đồ lưu cache mà ứng dụng tạo ra. Có một vài vấn đề nhỏ trong cách viết câu lệnh T-SQL của bạn là nguyên nhân khiến máy chủ SQL phải thực hiện thêm nhiều việc để biên dịch và lưu cache các sơ đồ thực thi cho cùng một đoạn code. Trước khi máy chủ SQL có thể tiến hành xử lý đoạn code T-SQL nó cần tạo một bản sơ đồ thực thi. Để tạo bản sơ đồ thực thi trước tiên máy chủ SQL phải tiêu tốn những nguồn tài nguyên giá trị như CPU nhằm biên dịch code T-SQL. Khi sơ đồ được tạo xong nó sẽ được lưu cache để có thể tái sử dụng khi ứng dụng gọi cùng một câu lệnh T-SQL nhiều hơn một lần. Bạn có thể cải thiện hiệu suất máy chủ SQL nếu bạn viết câu lệnh T-SQL để tăng cường tái sử dụng sơ đồ lưu cache với những đoạn T-SQL thường xuyên được thực thi. Với sự xuất hiện của SQL Server 2005 Microsoft cung cấp các DMV Dynamic Management Views - Cửa sổ quản lý động cho phép bạn khám phá các sơ đồ lưu. Bằng cách sử dụng các DMV bạn có thể tìm hiểu được nhiều điều về các sơ đồ lưu cache. Sau đây là danh sách tóm tắt những thứ bạn có thể nhận biết Các đoạn text liên quan tới sơ đồ lưu cache Số lần sơ đồ lưu cache được thực thi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    10    0    12-08-2020
15    6    0    12-08-2020
5    3    0    12-08-2020
3    9    0    12-08-2020
109    6    1    12-08-2020
522    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN