TAILIEUCHUNG - Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 7

Ở gần bờ, năng lượng dao động của các lớp nước dày chuyển sang các lớp nước mỏng hơn, vì vậy biên độ dao động tăng lên. 145. Không thể, vì kích thước của cọc nhỏ hơn nhiều so với bước sóng của sóng đập vào bờ. | 144. Ở gần bờ năng lượng dao động của các lớp nước dày chuyển sang các lớp nước mỏng hơn vì vậy biên độ dao động tăng lên. 145. Không thể vì kích thước của cọc nhỏ hơn nhiều so với bước sóng của sóng đập vào bờ. 146. Để tăng ma sát của cung kéo đàn trên dây đàn tạo điều kiện tốt hơn để kích thích dao động của dây đàn. 147. Hạ xuống. 148. Áp suất không khí trong lốp xe càng lớn thì âm phát ra càng cao. 149. Muỗi vỗ cánh nhanh hơn ong thì chậm hơn. Có thể căn cứ vào độ cao của âm do côn trùng phát ra để xác định điều đó. 150. Hốc chai là một hộp cộng hưởng nó tách từ tạp âm ra một âm có độ cao xác định. Tuỳ theo mức nước trong chai chiều dài cột không khí cộng hưởng giảm bởi vậy độ cao của âm nghe được tăng lên. 151. Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc âm trong không khí. Do đó hình thành sóng xung kích tạo nên âm cao. 152. Cầu và đường hầm chắn các sóng điện từ phản xạ và hấp thụ một phần . 153. Không chính xác ở địa cực gia tốc trọng trường có giá trị lớn hơn ở xích đạo 154. Khi có sương mù không khí đồng đều hơn không có các dòng đối lưu - mây âm học . 155. Hiện tượng phách vì tần số dao động riêng ở một trong các dây đàn đó thay đổi. 156. Có thể. 157. Nước được gia tốc do tác dụng của trọng lực và do đó dòng nước bé dần khi lưu lượng chảy không đổi. 66 II. CÁC CÂU HỎI PHẦN NHIỆT HỌC 158. Nước ở trên thanh sắt có nhiệt độ là 100OC sẽ bay hơi nhanh hơn. Do khi vẩy nước lên thanh sắt nóng đỏ thì do có lớp hơi nước dẫn nhiệt kém bao bọc nên nước bốc hơi chậm và có hiện tượng giọt nước nhảy lên xuống trong một khoảng thời gian ngắn. Còn ở thanh sắt 1000C không có hiện tượng này. 159. Vecni sẽ làm cho nước trong gỗ khó bốc hơi. 160. Hai tấm kính đặt úp vào nhau có lực liên kết giữa các phân tử mạnh hơn do chúng có bề mặt nhẵn các phân tử của hai tấm kính ở rất gần nhau đến mức chúng có thể hút nhau. Điều này không xảy ra với hai tấm ván. 161. Khi bình đựng chất lỏng nổ áp suất giảm nhanh về không nó không gây sự phá hoại lớn. Khi bình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN