TAILIEUCHUNG - Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 4

Đặt một quả cầu nhỏ bằng kim loại đã nhiễm điện xuống đáy một ống nghiệm khô bằng thuỷ tinh và đưa ống nghiệm đến gần một điện nghiệm. Các lá của điện nghiệm có xoè ra không? | 300. Đặt một quả cầu nhỏ bằng kim loại đã nhiễm điện xuống đáy một ống nghiệm khô bằng thuỷ tinh và đưa ống nghiệm đến gần một điện nghiệm. Các lá của điện nghiệm có xoè ra không 301. Giữa hai bản mặt song song tích điện trái dấu người ta đặt một bản kim loại và bản này sẽ nhiễm điện do hưởng ứng. Điện tích xuất hiện do hưởng ứng trên bản kim loại này có thay đổi không nếu khoảng không gian giữa các bản chứa đầy dầu hoả 302. Có hai vật dẫn một vật có điện tích bé hơn nhưng điện thế cao hơn vật kia. Các điện tích sẽ chuyển như thế nào khi cho các vật dẫn tiếp xúc với nhau 303. Một vật dẫn A nằm trong điện trường của một điện tích điểm B. Ở đây bề mặt của vật A có phải là mặt đẳng thế không 304. Hai vật dẫn có hình dạng và kích thước như nhau một vật rỗng và một vật đặc. Nếu truyền cho mỗi một vật dẫn đó các điện tích như nhau thì điện thế của chúng có bằng nhau không 305. Cho hai quả cầu bằng thép và bằng đồng mang điện có cùng bán kính tiếp xúc với nhau. Trên các quả cầu này điện tích sẽ phân bố như thế nào 306. Nếu truyền những điện tích âm bằng nhau cho các quả cầu kim loại có đường kính khác nhau thì trong dây dẫn nối các quả cầu sau khi tích điện có dòng điện không 307. Nếu đưa bàn tay đến gần quả cầu của một điện nghiệm đã tích điện không cho tiếp xúc với quả cầu thì lá điện nghiệm cụp lại một ít. Vì sao 308. Có thể làm thế nào để thay đổi điện thế của một vật dẫn mà không chạm vào nó và không làm thay đổi điện tích của nó 309. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện phẳng không khí có thay đổi hay không nếu nối một bản của chúng với đất 310. Hiệu điện thế trên các bản tụ điện đã tích điện sẽ như thế nào nếu giảm khoảng cách giữa các bản tụ điện 33 311. Hiệu điện thế đánh thủng của một tụ điện phẳng không khí sẽ thay đổi như thế nào nếu ở mặt trong của tụ điện xuất hiện một vật nhỏ chẳng hạn một hạt bụi nhỏ 312. Nếu một electron được tăng tốc trong điện trường của tụ diện phẳng và do đó có động năng thì điện tích của tụ điện khi đó có giảm đi không vì lực điện

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN