TAILIEUCHUNG - ShaPlus Bandwidth Meter | Dễ dàng quản lý lưu lượng Internet

ShaPlus Bandwidth Meter | Dễ dàng quản lý lưu lượng Internet Nếu bạn đang dùng dịch vụ Internet chi trả theo dung lượng và muốn tìm kiếm một công cụ để giám sát dung lượng Internet trong tháng để tự điều chỉnh mức sử dụng hợp lý, ShaPlus Bandwidth Meter là một sự lựa chọn phù hợp. Tổng dung lượng sử dụng Internet hàng tháng sẽ tính bằng dung lượng download cộng với dung lượng upload. Việc quản lý dung lượng sử dụng sẽ đảm bảo bạn không xài “quá tay” để rồi cuối tháng phải đối mặt với hóa.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN