TAILIEUCHUNG - CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 - PHẦN SỐ PHỨC

CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 - PHẦN SỐ PHỨC là tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới, rất ích cho các bạn ôn thi vào đại học bách khoa | CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 - PHẦN SỐ PHỨC số PHỨC PHẦN I. CÁC DẠNG TOÁN VẤN ĐỀ 1 DẠNG ĐẠI số CỦA số PHỨC CÔNG TRỨ NHÃN CHIA số PHỨC A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 1. Số phức Một biểu thức dạng z a bi trong đó a và b là những số thực và i thỏa mãn i2 -1 được gọi là một số phức. a được gọi là phần thực b được gọi là phần ảo i được gọi là đơn vị ảo. Tập các số phức được kí hiệu là c. Số phức có phần ảo bằng 0 gọi là số thực nên R G c. Số phức có phần thực bằng 0 gọi là số ảo. 0 0 0i là số vừa thực vừa ảo. 2. Hai số phức bằng nhau z a bi a b e R z a b i a b e R r _ I Hb a z 3. Công trừ hai số phức z a bi a b e R z a b i a b e R z z a a b b i z - z a - a b - b i Số đối của số phức z a bi là số phức - z - a - bi. 4. Nhân hai số phức z a bi a b e R z a b i a b e R zz aa - bb ab a b i 5. Môđun của số phức số phức liên hơp z a bi a b e R thì môđun của z là iz 4Ãb2 z a bi a b e R thì số phức liên hợp của z là z a - bi. Ta có zz z z zz a2 b2 z 2 z z z z zz z z z z z là số thực khi và chỉ khi z z 6. Chia cho số phức khác 0 Nếu z a bi a b e R khác không thì số phức nghịch đảo của z là z -1 1 2 z z _ z . Ta có zz z. I L IN _ I 1 z 1 z 1 z z z -1 Thương của z cho z khác không là z z z 7. Biểu diễn hình hoc của số phức Số phức z a bi a b e R được biểu diễn bởi M a b trong mặt phẳng toạ độ Oxy hay còn gọi là mặt phẳng phức. Trục Ox biểu diễn các số thực gọi là trục thực trục Oy biểu diễn các số ảo gọi là trục ảo Số phức z a bi a b e R cũng được biểu diễn bởi vectơ u a b do đó M a b là điểm biểu diễn của số phức z a bi a b e R cũng có nghĩa là OM biểu diễn số phức đó. Ta có Nếu U V theo thứ tự biểu diễn các số phức z z thì H z z z http kinhhoa 1 Ngọc Vinh CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009 - PHẦN SỐ PHỨC u v biểu diễn số phức z z u - v biểu diễn số phức z - z-1 ku k e R biểu diễn số phức kz ơMI uI z với M là điểm biểu diễn của z. B. CÁC DẠNG BÀI TẬP I. Xác đinh tong hiêu tích thương của các số phức 1 Phương pháp giải Áp dụng các quy tắc cộng trừ nhân chia hai số phức chú

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT