TAILIEUCHUNG - Ung thư phổi và u trung thất_Phần 3

Các hình ảnh X quang u phổi và u trung thất | Ò Cf -nạ phẫu thuật tỉug. ngực K phui vt u trung thÊt Các hình ảnh XQ u phổi và u trung thất Hình -1 U thuỳ dưới phổi phải a- Khối mờ nằm ở nền phổi phải thâý được bờ dưới chạy sát góc sườn hoành phải. Bờ trên khối u là một đường cong lồi về phía trường phổi b- Phim nghiêng khối mờ nằm trên cơ hoành vùng thuỳ dưới phổi phải Hình- 2 U thuỳ dưới phổi phải Khối cản quang tròn bờ rõ nằm ở nền phổi phải một phần khối u chồng lên vòm hoành. Bờ dưới khối u vẫn thấy rõ nhờ cản quang âm tính của nhu mô phổi. Dấu hiệu này giúp chẩn đoán phân biệt với các khối u xuất phát từ ổ bụng DH tảng băng . Phim nghiêng cho thấy u nằm trên vòm hoành NG. QUANG TOÀN_DHy34 56 Ò Cf -nạ phẫu thuật tỉug. ngực K phui vt u trung thÊt Hình- 3 Ung thư phổi thể biểu mô a- Đám mờ vùng cạnh rốn phổi và hạ đòn phổi trái có giới hạn kém rõ b- Phim nghiêng đám mờ chồng hình lên rốn phổi Bệnh nhân có hạch thượng đòn phổi trái sưng to đã được chọc hạch làm mô bệnh học chẩn đoán ung thư biểu mô di căn A Hình - 4 Ung thư phế quản A- Phim chụp thường B- Phim chụp phế quản cản quang hình phế quản cắt cụt thấy rõ ở nhánh phế quản đi vào vùng u NG. QUANG TOÀN_DHy34 57 Ò Cf -nạ phẫu thuật tỉug. ngực vù u trung thÊt Hình- 5 Ung thư phổi Hình mờ nằm ngoại vi rốn phổi phải bờ trên phim nghiêng chồng hình lên cột sống Hình-6 Ung thư phế quản thể ngoại vi Đám mờ trong thuần nhất bờ rõ nằm ngoại vi phổi phải xa rốn phổi Hình-7 Ung thư phế quản Trên phim chụp phế quản cản quang cho thấy hình phế quản vùng u bị chít hẹp thuốc cản quang vẫn lưu thông qua dễ dàng nên chưa gây xẹp phổi NG. QUANG TOÀN_DHy34 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    2    0    14-08-2020
338    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0