TAILIEUCHUNG - Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

Tham khảo tài liệu 'di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do sở giao thông vận tải quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Cấp ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ 2. tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục di chuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán hoặc giấy chuyển nhượng theo 2. quy định của pháp luật 3. Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Số bộ hồ sơ 01 bộ 1. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai di chuyển quản lý cấp đăng ký xe máy Quyết định số chuyên dùng 4381 2001 QĐ-BG. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy Quyết định số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. 4381 2001 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    4    0    10-08-2020
4    8    0    10-08-2020
19    5    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
14    5    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
75    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN