TAILIEUCHUNG - Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P2

Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P2 Đăng nhập bằng giao diện web Sau khi hoàn tất các bước trên, người sử dụng đã sẵn sàng đăng nhập vào hệ thống qua giao diện web. Nhập địa chỉ có được ở bước trên (ở đây là ): Điền mật khẩu quản trị mà bạn khai báo trong bước cài đặt ở trên. Đây là trang tổng quát của eBox: Kích hoạt hoặc tắt bỏ các module Bước tiếp theo là tắt bỏ các module không thực sự cần thiết với PDC server. Để làm việc này, chọn Module Status ở thanh menu. | Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P2 Đăng nhập bằng giao diện web Sau khi hoàn tất các bước trên người sử dụng đã sẵn sàng đăng nhập vào hệ thống qua giao diện web. Nhập địa chỉ có được ở bước trên ở đây là https . Điền mật khẩu quản trị mà bạn khai báo trong bước cài đặt ở trên. Đây là trang tổng quát của eBox Kích hoạt hoặc tắt bỏ các module Bước tiếp theo là tắt bỏ các module không thực sự cần thiết với PDC server. Để làm việc này chọn Module Status ở thanh menu bên trái tại đây sẽ liệt kê danh sách các module eBox đã cài đặt và ô checkbox để kích hoạt hoặc tắt bỏ các module tương ứng đó Module Status Configuration Module Depends Status Metwprk s finuMlI Network. AnlJVfrrui E tectap Everitt Logs Hsnttor 0 0 Users and Groups web Server Mail Network. User and Group File Sharing Network. Users and Groups U if r rn. r User-Ị and Groups 0 Groupware Webserver. Mad Printer Sharing File Sharing 0 Ở chế độ cài đặt mặc định tất cả các module này đều ở trạng thái kích hoạt. 1 số module thiết yếu đối với hệ thống PDC server Network Logs Users and Groups File Sharing Printers Antivirus Tạo nhóm Để thuận tiện cho việc quản lý các bạn nên tạo và phân chia nhóm người dùng trong domain. Để tạo nhóm chọn Groups - Add group. Điền tên nhóm và miêu tả vắn tắt Groups Ql 1 uier acC vt tĩ take effect inmediately. they de not need to be -saved Changes related to printing file 5hiring and Jabber service dữrneedto be saved in order to be effective. Add Group 6riW ri rri 7r - mnHnt rf 4rc rtm r Create

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT