TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Khu Quản lý đường bộ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Giao thông Khu quản lý đường bộ Cơ quan phối hợp nếu có Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Khu Quản lý nghị đường bộ Giải quyết thủ tục Khu Quản lý đường bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép thi công Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép thi công bản chính Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13 2005 TT-BGTVT bản chính 3 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có bình đồ sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công trắc dọc Thành phần hồ sơ trắc ngang đại diện khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào hoặc mép ngoài rãnh dọc kết cấu công trình xin xây dựng . Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông thời gian thi công bản 4. chính Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ 5. có yêu cầu sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ và không đòi bồi thường bản chính Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN