TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu | Mẫu số 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu Kính gửi . Chủ phương tiện . Địa chỉ . Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau Tên phương tiện . Ký hiệu thiết kế . Công dụng . Năm và nơi đóng . Cấp tàu . Chiều dài thiết kế . m Chiều rộng thiết kế . m Vật liệu vỏ . Chiều dài lớn nhất .m Chiều rộng lớn nhất .m Chiều cao mạn .m Mạn khô . m Số người được phép chở .người Chiều chìm .m Trọng tải toàn phần .tấn Sức kéo đẩy .tấn Máy chính Số lượng kiểu nước sản xuất công suất . Máy phụ Nếu có . Giấy phép nhập khẩu số Nếu có . năm 200. Do cơ quan .cấp. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số . .do cơ quan .cấp. Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ số. ngày. tháng. năm 200. Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. . 200. CHỦ PHƯƠNG TIỆN Nếu chủ phương tiện là tổ chức phải có người đại diện tổ chức ký tên đóng dấu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT