TAILIEUCHUNG - Hệ thống quản lý six Sigma

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách. | HỆ THỐNG QUẢN LÝ 6 SIGMA 6 Sigma là gì Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3 4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động bất ổn trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiể u tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao. 6 Sigma là gì 1. Định nghĩa Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC Define Xác Định Measure Đo Lường Analyze Phân Tích Improve Cải Tiến và Control Kiểm Soát . Để tìm hiểu thêm về tiến trình này vui lòng tham khảo mục số 3 của tài liệu này về DMAIC. Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng như ISO-9001 hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó đây là một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các đề xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm hướng tập trung được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra. 2. Các chủ đề chính của Six Sigma Một số chủ đề chính của Six Sigma được tóm lược như sau Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh giá mức dao động trong quy trình sản xuất và các qui trình quản lý khác Xác định căn nguyên của các vấn đề Nhấn mạnh việc cải tiến quy trình để loại trừ dao động trong quy trình sản xuất hay các qui trình quản lý khác giúp giảm thiểu lỗi và tăng sự hài lòng của khách hàng Quản lý chủ động đầy trách nhiệm trong việc tập trung ngăn ngừa sai sót cải tiến liên tục và không ngừng vươn tới sự hoàn hảo Phối hợp liên chức năng trong cùng tổ chức và Thiết lập những mục tiêu rất cao. 3. Các cấp độ trong Six Sigma Sigma có nghĩa là độ lệch chuẩn standard deviation trong thống kê nên Six Sigma .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    12-08-2020
48    7    0    12-08-2020
235    7    0    12-08-2020
100    4    0    12-08-2020
4    11    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN