TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM THANH TRỪ CHẤT THẢI ĐẶC

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm thanh trừ chất thải đặc', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THANH TRỪ CHẤT THẢI ĐẶC 1. Xử lý chất thải phân rác là một khâu quan trọng của công tác phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm lây chủ yếu theo đường A. Đường hô hấp @B. Đường tiêu hóa C. Đường da -niêm mạc D. Đường máu E. Tiết niệu - sinh dục 2. Ý nghĩa của việc thanh trừ chất thải bỏ là tìm chỗ sai A. Làm cho môi trường sống được trong sạch B. Phòng ngừa bệnh tật C. Cắt đứt mầm bệnh và nơi cư trú của các vật trung gian truyền bệnh @D. Xử lý phân có hiệu quả E. Đem lại nguồn phân bón có giá trị 3. Lợi ích chủ yếu nhất của công tác xử lý phân là @A. Bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh cho cộng đồng B. Đem lại lợi ích kinh tế C. Làm ra nguồn phân bón chủ yếu cho nông nghiệp D. Phòng chống ô nhiễm nước và không khí E. Tạo nên cảnh quang cho một khu đô thị 4. Tiêu chuẩn cần thiết để chất thải phân rác được coi là đã được xử lý tốt A. Không còn mùi hôi thối B. Diệt được hết các tác nhân gây bệnh cho người C. Vô cơ hóa hoàn toàn các chất hữu cơ và diệt hết các loại vi sinh vật 46 gây bệnh D. Diệt được hết tất cả các loại ký sinh trùng @E. Không còn mùi hôi vô cơ hóa hoàn toàn các chất hữu cơ và diệt hết các loại vi sinh vật gây bệnh 5. Một công trình xử lý phân hợp vệ sinh phải đáp ứng được yêu cầu tìm ý sai A. Không có mùi hôi không gây ô nhiễm đất và nước B. Không thu hút côn trùng gia súc @C. Tốn nhiều nước để dội sạch D. Dễ sử dụng được người dân chấp nhận E. Xử lý phân hiệu quả 6. Một công trình xử lý phân hợp vệ sinh phải đáp ứng được yêu cầu này A. Rẻ tiền B. Lấy được nguồn phân bón C. Tốn ít nước dội D. Cần một diện tích nhỏ @E. Xử lý phân hiệu quả 7. Bể chứa phân của hố xí Sulabh phải A. Xây bít đáy B. Xây bít đáy và tô trét kỹ @C. Không xây bít đáy D. Thường xuyên giữ mức nước ổn định E. Luôn luôn giữ khô 8. Nguyên tắic hoạt động của hố xí hai ngăn là A. Hai ngăn dùng đồng thời @B. Một ngăn dùng một ngăn ủ luân phiên C. Nước tiểu chảy chung vào hầm chứa phân 47 D. Phải luôn luôn có nước trong hầm chứa phân E. Luôn luôn giữ khô 9. Cơ chế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0