TAILIEUCHUNG - Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau | Tiết 39 1. Định nghĩa 2. Từ trường đều 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dung lền mọt đoan dáy dán cO dong điền ứng từ tạilđiêm trong từ trường 2. Vectơ cảm ứng từ 3. Biêu thức của lưc điên từ F và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT